Riksåklagaren har i veckan lämnat över en delrapport i den så kallade blåljusutredningen till regeringen.
Ett av förslagen är att straffet ska bli högre för den som angriper någon i, eller med anledning av, dennes yrkesutövning, oavsett vilket yrke det handlar om. I dagsläget gäller särskilt höga straff bara vissa yrken, som polis, väktare, taxichaufförer och socialarbetare.

I utredningen står det att det är oacceptabelt ur arbetsmiljösynpunkt att den som förvärvsarbetar och bidrar till samhällsnyttan ska utsättas för våld eller hot i sin yrkesutövning.

Nya tjänster i utsatta Göteborgs­områden

Nyheter

Thomas Gustavsson, projektledare och facklig klubbordförande på Bostadsbolaget i Göteborg, är sedan länge engagerad i frågan om ökad trygghet för fastighetspersonal och menar att något behöver hända.
– Vi har jättemånga yrkesgrupper som springer in i lägenheter och blir utsatta för olika typer av hot. Det här verkar fånga upp precis det vi önskat, säger han om förslaget.

Han kan räkna upp många exempel på hur fastighetsskötare, städare och miljövärdar blivit utsatta för hot i på hans företag.
– En miljövärd kom och körde i en trädgårdsbil och mötte en kille på moped. Killen tyckte att han blev prejad av vägen, hoppade av mopeden, ryckte upp dörren på trädgårdsbilen och slog till miljövärden. Därefter tog han fram en kniv och hade sönder däcken på bilen, berättar Thomas Gustavsson.
Det har flera gånger hänt att fastighetsskötare och städare blivit hotade efter att de bett boende att plocka bort saker från allmänna utrymmen och att det har kommit brev från boende som antyder att fastighetsskötaren sett saker den inte skulle ha sett.
– Det här är bara ett axplock. Ofta är det upp till oss själva att bedöma om det är allvar i hoten eller inte och det är inte alltid lätt, säger Thomas Gustavsson.

Krafttag mot svartkontrakt

Nyheter

Även Larry Stewart, ombudsman i Fastighets region väst, är positiv till förslaget. Han har länge efterfrågat ett starkare skydd för fastighetsskötare, eftersom det finns en hotbild i många bostadsområden.
– Våra grupper uppfattar att hoten blir fler i våra utsatta områden. Det kan handla om att fastighetsskötare hittat droger eller kommit någon på annat sätt och blir hotad för att inte anmäla eller rapportera detta, säger Larry Stewart.

Han har föreslagit att fastighetsskötare ska omfattas av det så kallade tjänstemannaskyddet, vilket innebär att brotten skulle vara allvarligare i lagens mening. Enligt Larry Stewart kommer det minst en motion om detta till Fastighets kongress i maj, men han tror också att det nya lagförslaget skulle kunna göra skillnad.
– Ja, då har vi ju ett skydd via lagstiftning. Om samhället ser det som mer allvarligt borde larmet bli högre prioriterat, särskilt under pågående brott, säger han.

Han tror dock inte att det skulle få stopp på all kriminalitet i bostadsområdena.
– Det finns ju olika typer av kriminalitet och de grövsta skiter i samhällets regler. Det här skulle mer vara för att stävja hot från andra, säger han.

Lagändringarna i utredningen föreslås börja gälla den 1 januari nästa år men första steget nu är att skicka utredningen på remiss.

Fler förslag i utredningen

  • Det föreslås bli olagligt att förhindra eller försena polisens, ambulansens och räddningstjänstens arbete. Brottsrubriceringen ska vara blåljussabotage och kunna ge fängelsestraff.
  • Straffen för våld eller hot mot tjänsteman ska enligt förslaget höjas.