Vartannat år genomför marknadsundersökningsföretaget Kantar Sifo en undersökning bland Sveriges arbetslösa som får ersättning, detta på uppdrag av a-kassornas samorganisation Sveriges a-kassor.
Den senaste mätningen visar att Fastighets a-kassa ökat sin kundnöjdhet rejält.

Därför ska du inte vänta med att tänka på pensionen

Så funkar det

Har anställt fler handläggare

Sifo mäter kundnöjdheten i punkter där 100 är max. Fastighets a-kassa landade i år på 71. 2016 låg kundnöjdheten på 60.
Anne Eriksson, kassaföreståndare hos Fastighets a-kassa, tror att medlemmarnas ökade nöjdhet är ett resultat av att man bland annat anställt fler handläggare.
– Vi har också köpt in ett nytt telefonsystem, så köerna för att komma till sin handläggare har inte varit så långa, säger hon.

Bättre än snittet

Snittet för samtliga a-kassor landade i år på 70. Även det är en rejäl ökning från 2016 års siffror, där kundnöjdhetssnittet låg på 63.
– Vi är väldigt nöjda med att vi fått så bra siffror, både att vi är snäppet högre en genomsnittet för samtliga a-kassor och att vi höjt oss så pass från den låga siffran år 2016, säger Anne Eriksson.