Enligt lagen om anställningsskydd har du som arbetstagare med fast jobb en uppsägningstid på en månad, om det inte står något annat i kollektivavtalet.

Är det samma uppsägningstid för företaget?

Då får chefen dra din skuld från lönen

Arbetsrätt

Arbetsgivaren har också en minsta uppsägningstid på en månad, men uppsägningstiden är längre från arbetsgivarens sida om du varit tillsvidareanställd i sammanlagt två år eller längre.

Vad ska jag tänka på innan jag säger upp mig?

Om du säger upp dig från en tillsvidareanställning (ett fast jobb) för att ta ett annat arbete, bör du kontrollera anställningsformen på det nya jobbet innan du säger upp dig. Det rådet ger Fastighets ombudsman Joakim Oscarsson:
–En del arbetsgivare provanställer först i upp till sex månader. Om de sedan inte tycker att du passar in så kan de säga upp provanställningen med två veckors varsel utan att ange något skäl. Det finns en osäkerhet i detta, som kan vara bra att väga in. Fråga om det här under anställningsintervjun, så att du undviker tråkigheter.

Har jag rätt att få tjänstledigt för att pröva ett nytt jobb?

Den här hjälpen kan du få när du blir uppsagd

Så funkar det

–Nej, det finns inte samma rättighet vid jobbyte som vid studier. Men det går ju alltid att testa att ställa frågan.

Måste jag säga upp mig skriftligt?

Det är inte ett krav att uppsägningen sker skriftligt, däremot kan det ändå vara en fördel att det blir tydligt.

–Eftersom det är du som har bevisbördan så är det bra att det blir tydligt att du säger upp dig, från vilket datum och att det är underskrivet med ditt namn, säger Joakim Oscarsson.

Vad händer efter uppsägningen?

Egentligen förändras ingenting. Du ska jobba på som vanligt, men det är bra om ni gör upp ifall du ska göra en överlämning till en kollega eller om något särskilt behöver göras klart.

Ska jag be om ett intyg?

Tänk på att begära ett arbetsgivarintyg när du slutar. Om det skulle bli problem på det nya jobbet och du blir arbetslös måste du ha ett sådant för att få a-kassa. Arbetsgivaren är skyldig att skriva ett arbetsgivarintyg. Om du arbetar inom städbranschen är det särskilt viktigt att du får ett sådant intyg för att inte gå miste om branschvanetillägg på din nya arbetsplats. Du måste kunna bevisa att du har erfarenhet sedan tidigare.

Ett arbetsintyg i form av ett betyg kan användas för att söka nya jobb.

–Men det är inte så vanligt längre att arbetsgivare begär att få titta på arbetsintyg när du söker arbete, däremot att de ber om referenser från tidigare jobb, säger Joakim Oscarsson.

Vad gäller om jag jobbar på allmän visstid?

För den som är anställd på allmän visstid eller är vikarie eller gäller inte automatiskt en månads uppsägningstid. En visstidsanställning kan i vissa fall vara svårare att bryta än en tillsvidareanställning. Om det på kontraktet står en tydligt definierad anställningsperiod ”från 1 januari 2018 till 31 december 2018” är båda parter normalt sett låsta till den tiden. Möjligheterna att säga upp en sådan anställning anges i kollektivavtalet.

Kan jag säga upp mig från en provanställning?

Provanställningen innebär en provperiod för båda parter, både dig som arbetstagare och för arbetsgivaren. Det innebär att anställningen går att säga upp. Hur det går till regleras i kollektivavtalet.

 

 

Tips när du tänker säga upp dig

  • Ta reda på vilken anställningsform det är på nya jobbet innan du säger upp dig.
  • Säg till i god tid. Du har en månads uppsägningstid om du har fast jobb.
  • Be alltid om ett arbetsgivarintyg.
  • Avsluta på ett bra sätt. Du kan behöva arbetsgivaren som referens framöver.

Har du en annan anställningsform gäller andra tider
Om du har en allmän visstidsanställning, vikariat eller provanställning är det andra regler för uppsägningstiderna. Du bör då kolla i ditt kollektivavtal vad som gäller.

Fråga ditt fackliga ombud vilket avtal som gäller för din arbetsplats.