Två vaktmästare på allmännyttiga Hultsfreds bostäder har blivit hotade av hyresgäster vid flera tillfällen. Minst ett tillfälle har polisanmälts av den som blivit utsatt, men inget har gjorts från företagets sida.
– Det är en sådan kränkning. Vi får inga resurser, varken i bemanning eller något annat, säger Anders, en av de berörda som vågar uttala sig tack vare meddelarskyddet.

Personalens trygghet prioriteras i utsatta områden

Arbetsmiljö

Muntligt dödshot

Det grövsta hotet var ett muntligt dödshot, men flera händelser har varit nästan lika grova.
Anders säger att han inte är rädd för att något ska hända, men att det känns olustigt och att han hade önskat mer stöd från sin arbetsgivare.
– Vd:n har sagt att vi får gå tillsammans, så det gör vi. Men det är inte uppskattat från andra i företaget utan de ger oss gliringar om det, säger han.
Han säger också att det överfallslarm som de tilldelades för ett par år sedan inte fungerade.

Inte tillräckliga åtgärder

Safet Silova, vikarierande ombudsman i Fastighets region Syd, har nyligen varit på skyddsrond på arbetsplatsen och reagerar starkt på situationen.
– Jag lägger största vikt vid hot och våld. När en anställd hotas i sitt arbete är det väldigt allvarligt, säger han.
Han tycker inte att åtgärderna är tillräckliga.
– Företaget har inte kunnat påvisa några rutiner för hot och våld och inget systematiskt arbetsmiljöarbete. Och personalen har inte blivit erbjudna någon hjälp eller företagshälsovård, säger Safet Silova, vikarierande ombudsman i Fastighets region Syd.

Safet Silova, vikarierande ombudsman i region syd.

Företaget har en arbetsmiljöpolicy men Safet Silova menar att det inte finns något som tyder på att den följs. Inget av hoten har anmälts till Arbetsmiljöverket.
– Det här är ett problem som alla blundar för. Arbetsgivaren säger att de försöker hitta en lösning men det räcker inte med att prata, det måste hända något, säger Safet Silova.

Han kommer att sammanställda de brister som han hittat och kräva svar från företagsledningen om vilka rutiner de har när något händer, hur de arbetar för att ta hand om sin personal och hur de arbetar för att det inte ska hända igen.
– Det här är inget nytt så det måste ske ganska snart. Jag hoppas att de är lyhörda och tar tag i problemen den här gången. Annars blir nästa steg att gå till Arbetsmiljöverket, säger Safet Silova.

Så säger arbetsgivaren

När Fastighetsfolket söker vd Nicke Wainebro är han på semester och hänvisar frågorna till Roger Lund, som är arbetsledare för vaktmästarna på Hultsfreds bostäder.

Hur har ni agerat när de anställda har blivit hotade?
– Det vi har fått till oss har skrivits ner som tillbudsrapporter men vi har inte fått veta allt. Sedan har vi haft det uppe vid arbetsplatsträffar och vi har sagt att de inte ska gå ensamma till vissa adresser om de känner sig osäkra. Om de skulle känna sig osäkra ändå behöver de inte gå dit alls, säger han och tillägger:
– Och så finns det personlarm som är kopplade till Securitas.

Har ni anmält de kända händelserna till Arbetsmiljöverket?
– Nej, det har vi inte gjort. Jag kan inte uttala mig om varför.
Har ni erbjudit samtalsstöd, företagshälsovård eller liknande?
– Nej, det har inte gått så långt. Vi har inte heller fått höra att det skulle behövas. Men vi håller på att utveckla ett nytt system för det här området, som är ett problemfyllt område.
Hur ser ni på hoten?
– Vi ser allvarligt på dem och kommer att utreda det mer. Vi håller på och tittar på hur vi ska lägga upp det i det här området och vilka behov som finns. Vi satt med det senast idag.
Varför har ni inte gjort detta tidigare?
– Jag har inget bra svar på det. Vi tycker att vi har försökt och vi jobbar med frågan nu.

Arbetsgivaren ska förebygga

  • Arbetsgivaren ska utreda risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet och vidta nödvändiga åtgärder.
  • De anställda ska ha utbildning och få information och instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och tryggt.
  • Ensamarbete får inte förekomma med arbetsuppgifter som innebär påtaglig risk för, eller hot om, våld.
  • Tillbud och händelser med våld eller hot ska dokumenteras och utredas och det ska finnas rutiner för detta.
  • Anställda som utsätts för våld eller hot om våld ska snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra fysisk som psykisk skada. Arbetsgivaren ska ha särskilda rutiner för detta.

Källa: Arbetsmiljöverkets föreskrift om hot och våld i arbetsmiljön (AFS 1993:2)