Arbetarrörelsens kraft visades i valrörelsens slutskede när LO-medlemmar gjorde tusentals samtal och mobiliserade väljare. Men om Socialdemokraterna ska kunna bryta sin långvariga kris med förlorade röster i allmänhet och från kärnväljare i synnerhet så måste de engagera en politisk rörelse året om, menar tankesmedjan Katalys som har släppt rapporten ”När kapitalet vann valet” om Socialdemokraternas kris.

– Det är intressant att titta på varför det blev en mobilisering i slutet av valrörelsen. Dels berodde det på att Socialdemokraterna gjorde en vänstersväng i den ekonomiska politiken och dels gjorde det ett tydligt ställningstagande emot Sverigedemokraterna, säger Enna Gerin, utredare vid Katalys och en av författarna till ”När kapitalet vann valet”.

12 000 samtal gjorda inför valspurten

Nyheter

Den stora frågan i rapporten är hur Socialdemokraterna ska kunna bryta sin långvariga kris och överleva som stark politisk kraft i Sverige. Tankesmedjans analys är att partiet måste föra en tydligare vänsterekonomisk politik och inte ge efter för nyliberalismen.

Måste demokratisera organisationen

De måste också demokratisera organisationen genom att modernisera och öppna upp för medlemmarnas engagemang, enligt Katalys chef Daniel Suhonen.

– Man måste aktivera medlemmar, inte bara 7 veckor innan val, utan hela tiden. Till exempel i frågan om vinst i välfärden, där kan många engagerade medlemmar jobba med opinionsbildning, säger Daniel Suhonen.

Samtidigt som engagerade LO-medlemmar lyfte Socialdemokraterna i valets slutspurt så tappade partiet 12 procent av sina LO-väljare jämför med valet 2014.

– Det är ett problem att engagerade arbetare inte släpps in i idérörelsen, säger Enna Gerin.

Öppna processer för medlemmar

Daniel Suhonen kritiserar Socialdemokraternas slutna processer till exempel för att välja partiledare. Han jämför med Tyskland där flera högt uppsatta Kristdemokrater har stigit fram och kandiderar till partiledarposten efter att Angela Merkel annonserat sin avgång, vilket har lett till en öppen debatt om vilken riktning partiets politik ska ta.

Suhonen föreslår att svenska Socialdemokraterna ska ha fler öppna processer där medlemmarna får vara med och rösta på partiordförande och partisekreterare.

Socialdemokraterna vaknade sent

Magnus Pettersson, förbundsordförande för Fastighets, delar Katalys analys av att Socialdemokraterna borde vända sig mer direkt mot människor. Han håller med om att Sverigedemokraterna fått dominera valårets första halva och sätta dagordningen med frågor som hårdare straff, medan Socialdemokraterna kom igång senare med frågor som arbetsrätt och anställningstrygghet.
– Jag vet inte i detalj hur det har fungerat ute i landet, men vi vaknade lite för sent, framför allt i frågor där SD fick större utrymme än de borde ha fått, säger han.

Samtidigt tycker Pettersson att partiet också borde ha ”slagit sig mer för bröstet” med de arbetsmarknadsåtgärder som han menar att regeringen har levererat under mandatperioden.
– Då hade vi kunnat sätta dagordningen bort från SD, säger han.

Magnus Pettersson, förbundsordförande på Fastighets.

Förbundsordförande tycker att människor måste engageras i det politiska arbetet hela tiden och inte bara under en valrörelses sista månader. Bland annat måste det politiska samtalet kontinuerligt tas ute på arbetsplatserna.
– Vi kan inte vänta i fyra år till, säger Magnus Pettersson.

För långtgående slutsatser

Katalys menar att Socialdemokraterna samhällsmodell besegrades på 1980-talet av nyliberalismen och att partiet sedan 90-talet fört en ekonomisk politik som helt har kapitulerat för nyliberalismen.
Här tycker Magnus Pettersson att tankesmedjan drar lite för långtgående slutsatser och målar upp en bild som han inte känner igen partiet i.
– Jag tycker vi fortfarande har kvar fotfästet, men vi kanske har blivit sämre på att föra fram tankar och idéer, säger han.

Magnus Pettersson tycker att Socialdemokraterna borde bli bättre på att lyfta fram jämställdhetsfrågor, vård och omsorg samt skola, som varit partiets signum. Samtidigt menar han att man måste ha respekt för att Socialdemokraterna behövt göra eftergifter för att kunna få ihop politiken i majoritetsbeslut.

Men Katalys idé om att partiet borde gå i mer socialistisk riktning delar förbundsordförande.
– Om vi blir ett parti i mitten tror jag att väljarna kommer ha svårt att välja. Ska man välja Vänsterpartiet eller ta SD på den andra sidan? Det blir en otydlighet i politiken, säger Magnus Pettersson.

Tankesmedjan Katalys

Katalys är en facklig tankesmedja som stöds av 6F. De fackförbund som ingår i 6F är Fastighets, Målarna, Elektrikerna, Seko och Byggnads.