Hilda Figueroa jobbar nattetid med att städa gator, trottoarer och parker i den peruanska huvudstaden.  Arbetet är stressigt, men också tungt och farligt på grund av den intensiva trafiken. Luften i miljonstaden är starkt förorenad. Dessutom är trakasserier och påhopp vanligt förekommande.

– Det är oftast påverkade personer men också bilister som blir störda på vårt arbete. När vi sätter upp koner för att spärra av för städningen blir de arga på oss, säger Hilda Figueroa.

Gatustädare i Perus huvudstad Lima.

Får sexuella anspelningar

Städarna får utstå en hel del skäll och glåpord, men sexuella anspelningar är också en ständig del av vardagen.

Facken i Peru kämpar mot maffians våld och trakasserier

Nyheter

”Varför ska du jobba här på gatan, jag kan betala dig så kan du vara med mig i stället” är en kommentar hon fått höra flera gånger.

Extra utsatt vid nattarbete

Gatustädningen är ett utpräglat kvinnoyrke och sedan några år tillbaka finns en regel att nattstädningen ska ske i par. Regeln kom till efter att en kvinna blivit våldtagen under arbetspasset. Men trakasserierna fortsätter. Hilda Figueroa har varit kvinnoansvarig i städfacket Sitobur i flera år och vet flera kolleger som utsatts. Och själv har hon trakasserats sexuellt fem gånger, berättar hon. En gång var det en man som blottade sig för henne. En natt nyligen blev hon attackerad av en man när hon vilade i en park under nattpassets paus och då kollegan hon städade ihop med var borta på ett ärende.

–Det finns ingen respekt för oss kvinnor. Jag är inte rädd för att gå till jobbet, men de här händelserna finns hela tiden i mitt huvud.

Facket måste ta i problemen

Hilda Figueroa berättar detta i samband med en facklig konferens i Lima, där fackförbund från Peru, Brasilien och Chile närvarade. Arrangör är UNI Américas, som tillsammans med svenska Fastighets driver ett projekt för att stärka den fackliga organiseringen i Peru.

Marvin Largaespada jobbar på UNI Américas och leder Peruprojektet. Han betonar att det är en viktig facklig uppgift jobba med jämställdhetsfrågor, både att få till en jämnare fördelning av förtroendeposter och att lyfta frågor som våld mot kvinnor och sexuella trakasserier.

–Vi behöver adressera de här frågorna mycket tydligare – både i att se vägar för att förebygga så att situationerna inte uppstår och att det skipas rättvisa när det ändå sker, säger Marvin Largaespada från UNI Américas på konferensen.

Marvin Largaespada, UNI Américas.

Hans bild är att problemen finns i hela regionen, men är extra stora i Peru.

– Det råder fortfarande en stark macho-kultur här och de här frågorna är tabu, så det finns en hel del att jobba med, säger Marvin Largaespada.

Psykologen fick kvinnor att berätta

Även i Brasilien är våld mot kvinnor och sexuella trakasserier utbrett. Det berättar Moacyr Pereira, som är ordförande för fackfederationen Conascon i Brasilien. De har jobbat aktivt mot kvinnovåld och trakasserier en längre tid.

–Vi anställde en psykolog för fem år sedan. Många av våra medlemmar är fattiga och lever i utsatta områden, 60 procent är kvinnor. De har inte råd med tandläkare eller sjukvård. Så vi har ett stort program med medlemsförmåner, berättar han.

Moacyr Pereira, ordförande för det brasilianska facket Novascon.

–När psykologen började arbeta för oss märkte vi att många kvinnor vittnade om problem med sexuella trakasserier och med våld i hemmet. Det här var inte en fråga som vi var särskilt medvetna om innan, men med hjälp av psykologen blev det uppenbart, fortsätter han.

Han betonar att det senaste ILO-mötet satte som mål att få bort våld och trakasserier i arbetslivet. Och för Conascon är det självklart att fortsätta prioritera frågan.

–Det här är en viktig fråga för oss och för våra medlemmar. I städsektorn är det här ett enormt problem och många mår psykiskt dåligt av detta. Det är också en fråga där vi kan kroka arm med arbetsgivaren, för om de anställda mår dåligt kan det leda till hög frånvaro och att det inte mäktar med att göra ett bra jobb.

Har ni sett någon förbättring under de här åren?

–Det är verkligen inte perfekt, men det har blivit bättre. Nu känner sig fler fria att prata om problemen, och de gör verkligen det, säger Moacyr Pereira.

Svårt att vittna om övergreppen

Att berätta om övergreppen på den fackliga konferensen var inte lätt, säger Hilda Figueroa, som är kvinnoansvarig i facket Sitobur.

– Mina händer skakade och jag blev alldeles svettig. Jag har aldrig pratat om detta offentligt, men jag kände att jag var tvungen nu. Jag hoppas att det kan hjälpa andra kvinnor och att vi i facket kan ge dem styrka.

Ni i facket kan lyfta frågan till debatt, vad kan ni göra mer?

–Vi ska sätta upp dessa ärenden och driva dem. Hittills har anmälningarna inte lett någon vart och arbetsgivarna har inte tagit frågan på allvar, där måste vi trycka på. Vi skulle också driva att få mer hjälp av polisen så att de avhyser personer som trakasserar.

Lima har cirka 9 miljoner invånare och trafiken i stadskärnan är tät.

Utsatt läge på flera sätt

Hon betonar att våld och hot mot kvinnor är ett av många problem.

–Vi är utsatta för så mycket; våld, ekonomisk utsatthet, risk för olyckor. Den här staden är inte säker. Till och med naturen är våldsam, vi riskerar att få astma när det är kallt på vintern och hudcancer på grund av den starka solen på sommaren. Till och med naturen är aggressiv, säger Hilda Figueroa.

Korruption bromskloss i kamp för peruanska fackförbund

Nyheter

Trots svårigheterna ser hon med tillförsikt på framtiden. Facket växer sig långsamt starkare och det nätverk som bildats i samband med fackprojektet med UNI Américas och Fastighets ger nya möjligheter.

– Jag känner mig starkare, men vi behöver lära oss mer. Ni kan hjälpa oss så att vi kan hjälpa, säger hon med adress till UNI Américas och svenska Fastighets.

 

Internationellt fackligt arbete

Fastighets driver sedan 2015 ett fackligt utvecklingsprojekt tillsammans med UNI i Latinamerika.

Projektet får stöd av den svenska fackliga biståndsnämnden Union to Union.

Målet med projektet i Peru är bland annat att få fler medlemmar och därmed styrka att förhandla goda kollektiva avtal med förbättrade arbetsvillkor inklusive jämställdhets- och miljöstandarder.

UNI Global Union är en federation av 900 fackförbund i 150 länder med tillsammans 20 miljoner medlemmar. Fastighets tillhör sektorn UNI Property Services.

ILO, International Labour Organization, är ett FN-organ.