Fastighets, Almega och Skatteverket är alla eniga om att svartjobb är ett fortsatt stort problem inom städbranschen trots flera samarbetsgrupper mellan fackförbund, arbetsgivare och myndigheter som Skatteverket och Migrationsverket.
– Det finns ett stort mörkertal bland de som arbetar på natten, det är ingen som kontrollerar vem som egentligen städar en stängd lokal, säger Pia Bergman, nationell samordnare mot grov ekonomisk brottslighet på Skatteverket.

Pia Bergman på Skatteverket.

Myndigheten saknar effektiva verktyg

Det är Arbetsmiljöverket som ger dispens för nattarbete och som står för kontrollerna.
– Därför har jag nu tagit kontakt med Arbetsmiljöverket för att se om det finns praktiska verktyg inom våra myndigheter för att komma åt det här, säger Pia Bergman.
Enligt Pia Bergman saknar Skatteverket just nu de verktyg som krävs. Till exempel vill myndigheten kunna göra realtidskontroller för att se att det är personen som står som anställd som verkligen städar.
Ett annat sätt vore att använda sig av biometri – att personalen måste logga in med fingeravtryck eller liknande.
– Vi sitter tillsammans med fack och arbetsgivare och resonerar kring vad man kan göra. Biometri är en grej som diskuteras. Vi som myndighet är positiva till det men facket har funderingar kring integriteten. Å andra sidan kan det vara ett integritetsproblem om inte rätt person får jobbet, så det är en avvägning, säger Pia Bergman.
Hon vill också se sekretesslättnader myndigheter emellan för att lättare kunna dela med sig av relevant information.

”Polisen är svår att samarbeta med”

Tidningen Dagens industri har rapporterat om att fusket med svarta löner har ökat drastiskt inom byggbranschen. I samband med den rapporteringen säger LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson till Di att städbranschen har samma problematik.
Han vill se ett närmare samarbete mellan fack, arbetsgivare och polisen för att komma åt problemen med svart arbetskraft.
– Det kallas ju för whistleblower-funktion, men jag kallar det gärna för angiveri, säger han till tidningen.

Företagen som skattefuskar mest

Nyheter

Men vare sig Pia Bergman på Skatteverket, Almega eller Fastighets ser mer samarbete med polisen som en framgångsrik väg att gå.
– Polisen är en svår myndighet att samarbeta med. Det är en resursfråga, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega städföretagen, men tillägger:
– Polis och myndigheter är såklart beroende av att få tips från oss eftersom fusket blir mer avancerat och de som fuskar blir bättre på att dölja oegentligheterna.
Han säger att det även är en resurs- och prioriteringsfråga från arbetsgivarsidans håll.
– Det är en branschstyrelsefråga hur prioriterat arbetet är. Det är prioriterat men det finns också andra frågor. Vi utför rådgivning kring upphandling för att få till bättre förutsättningar för företagen på marknaden och då får företagen bättre förutsättningar att ta hand om personalen på ett bra sätt, säger Ari Kouvonen.

Ari Kouvonen, näringspolitisk expert hos Almega.

Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.

Kriminaliserar de utsatta

Fastighets ombudsman Ewa Edström ser inte ökat polissamarbete som en bra lösning eftersom som de som är anställda svart ofta är i en utsatt position och utnyttjas av arbetsgivaren och hon pratar särskilt om papperslösa personer som anlitas svart.
– Man kriminaliserar ofta de här personerna medan arbetsgivarna som utnyttjar dem kommer lindrigt undan. Den här kriminaliseringen av utsatta personer måste vi fundera på hur vi ska angripa på ett bra sätt, säger Ewa Edström.
Samtidigt betonar hon problemet med att arbetsgivare som anlitar svart arbetskraft vinner upphandlingar eftersom de kan utföra arbetet billigare och därmed konkurrerar ut seriösa städbolag.

Städbranschen i samverkan

Policygruppen "Städbranschen i samverkan" är en av de plattformar där parterna bland annat samarbetar för att stävja den svarta arbetsmarknaden.

I gruppen ingår Fastighets, Almega, Kommunal, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Migrationsverket och Arbetsmiljöverket.

Bland annat har de tagit fram en vägledning för hur upphandling av städtjänster ska gå till.