Astma, eksem och i värsta fall cancer är risker för den som exponeras för hälsofarliga kemikalier. Årets tema på arbetsmiljöveckan var kemikaliska hälsorisker och Fastighets har utfört skyddsronder för att granska hanterandet av kemikalier över hela landet.

Flest problem i södra Sverige

Fastighets Region Syd toppar listan av arbetsplatser med hälsofarliga kemikalier med det enda fallet av ”jätteproblem” och 15 fall av ”stort problem”.
– Många gånger är det att innehållsförteckning över farliga kemikalier saknas. Där vi har upptäckt problem kan det vara att de kör med medel med kemikalier som inte finns i beteckningen, säger Björn Nielsen, ombudsman för Fastighets region Syd som har sammanställt distriktets resultat av skyddsronderna.

Kemikalier i sprejform ökar risk för luftvägsbesvär hos städare

Arbetsmiljö

Just nu pågår ett arbete för att arbetsgivarna ska åtgärda bristerna, därför vill inte Björn Nielsen berätta vilka företag som bristerna har upptäckts hos.
– När vi har kollat är problemen blandade mellan fastighetsskötare och lokalvårdare, säger han.

Kemikalier fortsatt i fokus

Arbetsmiljöveckan är ett initiativ av EU-OSHA, den europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao. De kör i tvåårs-cykler med sina teman så det är samma nästa år.
–Vi följer deras teman och passar det inte våra yrkesgrupper så twistar vi till det lite så det passar oss – men kemiska hälsorisker behöver vi inte göra någon twist på. Städbranschen har ju inslag av nästan alla arbetsmiljöproblem, så ofta fungerar deras teman för oss, säger Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöombudsman på Fastighets.
Utifrån årets skyddsronder går det inte att dra några slutsatser huruvida användningen av hälsofarliga kemikalier har ökat eller minskat, enligt Torbjörn Jonsson.

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöombudsman på Fastighets.

Pengar alltid ett argument

– Men vi vet att sedan omkring tre decennier så har kemikalieanvändningen minskat. Det har krokat arm med miljöfrågan och ekonomiska frågor. Arbetsgivare är väldigt bra på att förstå pengar, säger han.
Kostnaderna består framför allt av ökade lagerkostnader. Till exempel om man köper medel med starka kemikalier som bara kan användas ibland så tar det upp lagerutrymme.

”Jag rekommenderar aldrig att använda städsprej”

Arbetsmiljö

Används det fortfarande kemikalier som kan orsaka hälsoskador för arbetarna?
–O ja. Delvis för att man inte vet hur en del kemiska ämnen påverkar människor. Forskningen har lite arbete kvar att göra där, säger Torbjörn Jonsson.

Brister hos 8 av 10

Även Arbetsmiljöverket har inspekterat användningen av kemikalier på drygt 1 800 arbetsplatser under arbetsmiljöveckan. Drygt åtta av tio inspekterade arbetsplatser har fått krav på sig att åtgärda brister kopplat till kemikaliehanteringen efter kontrollerna.
Enligt myndigheten har användandet av kemikalier ökat i samhället.
–Det är viktigt att tänka på att kemikalier och farliga ämnen finns överallt och kan förekomma i många olika former, som exempelvis vätska, pulver, damm eller gas. Farliga ämnen kan också bildas, exempelvis svetsrök, avgaser och slipdamm. Man ska även tänka på att ämnen som är naturliga, miljövänliga och ekologiska ändå kan vara farliga för arbetstagarna, säger Arbetsmiljöverkets chef för region Väst, Pernilla Pehrson Niia, i ett pressmeddelande.