Hur känns det att ni får så bra betyg?

– Det känns kanoners. Det är jätteroligt att vi har en organisation som fungerar så bra. Det som är kul är att vi har egen personal. Det är inte entreprenörer som kommer in och fixar grejer utan SKB har egna hantverkare som elektriker och en mattläggare och så vidare. Det här visar på att det fungerar bäst att ha egna hantverkare.

Efter fem år hotas fastighetsskötaren Safi av utvisning

Nyheter

Vad gör ni som du tror att hyresgästerna är nöjda med?

– Det som framkommer i undersökningarna är att de är väldigt nöjda med just fastighetsskötarna och hantverkarna. De känner igen elektrikern som kommer och fixar lampan och fastighetsskötaren som städar trapphuset och fixar. Ofta är det samma personal år ut och år in. Det är ett vinnande koncept.

Får ni credd från arbetsgivaren?

– Jo, det tycker jag att vi får. Men man kan alltid få mer, man vill ju alltid ha högre lön och mer semester. Men vi brukar alltid få en extra semesterdag som vi kallar för vd-dagen för att vår vd brukar berätta att vi får en extra semesterdag att ta ut när hon håller tal och berättar hur bra det har gått under året. Vi får också ett generöst friskvårdsbidrag och många halvdagar inför högtider och liknande.

– Sedan tror jag att många som arbetar inom SKB stannar länge eftersom det är en förening som ägs av medlemmarna. Så pengarna går tillbaka till medlemmarna och inte till några aktieägare till exempel. Många av oss har den politiska åsikten privat att det borde fungera mer så.

Hyresgästundersökningen

Hyresgästundersökningen genomfördes av AktivBo AB. Drygt 259 000 hyresgäster hos olika hyresbolag fick möjlighet att svara på enkäten. I årets undersökning fick 2 905 boende hos SKB möjlighet att svara på hyresgästundersökningen.

Undersökningen visar att 96,9 procent är nöjda med bemötandet från SKB:s egna hantverkare och fastighetsskötare, när de utför arbeten i fastigheterna. Det betyget är en del av serviceindex, som genom ett stort antal frågor mäter hur nöjda de boende är inom fyra olika områden (siffran inom parentes är medelvärdet för alla bolag):

Hjälp när det behövs: 93 % (87 %)
Ta kunden på allvar: 92 % (86,4 %)
Trygghet: 88 % (79,5 %)
Rent och snyggt: 82,4 % (74,4 %)