Omställningsavtalet mellan Svenskt näringsliv och LO består av två delar. Har man blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, samt har hunnit vara anställd ett år, kan man få rådgivning och hjälp att hitta ett nytt jobb under uppsägningstiden.
Har man hunnit fylla 40 år kan man också få ett avgångsbidrag i form av en klumpsumma.

Rekordfå arbetslösa – men nu utfärdas varningar

Arbetsmarknad

I två färska rapporter har Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Ifau, nu studerat vilka effekter det här får på arbetares arbetslöshet, inkomst och kvalitet på sina nya jobb. Ifau har jämfört personer som precis kvalificerat sig till stöden med dem som arbetat för kort tid för att kvalificera sig.

Jobben varade längre

Arbetslösheten för de arbetare som fick hjälp med rådgivning för att hitta ett nytt jobb påverkades inte, och det gjorde heller inte inkomsten. Men de arbetare som fick ta del av rådgivningsstödet hittade jobb som varade längre än för dem i jämförelsegruppen.

En tolkning av effekterna som Ifau gör är att den här sortens hjälp fokuserar mer på att hitta en långsiktig lösning än på att hitta ett nytt jobb så snart som möjligt.

Började leta jobb långsammare

A-kassor gör olika om sanktioner mot arbetslösa

Arbetsmarknad

Det andra stödet, ett avgångsbidrag i form av en klumpsumma, ökade arbetslösheten för den uppsagda arbetaren. De nya jobben som man hittade varade heller inte längre än för jämförelsegruppen som inte hade fått pengar.

En förklaring kan vara att det ekonomiska bidraget minskar incitamenten för den uppsagda personen att hitta ett nytt jobb snabbt.
– Jag tolkar resultaten som en känsla av ökad trygghet när man har fått lite extra pengar, vilket får en att känna lite mindre stress över sin jobbsituation, säger Josefine Andersson, en av rapportförfattarna på Ifau.

Systemet måste göras om

Jari Visshed, tredje förbundsordförande på Fastighets, tror att man på sikt måste få till bättre omställningsmöjligheter för uppsagda arbetare. Han tror att dagens system i stora delar behöver göras om.
– Ska vi prata om omställning på riktigt, då måste man kunna använda den tiden som man inte är i arbete för att faktiskt omskola sig. Flexibiliteten måste öka, säger han.

Jari Visshed, tredje förbundsordförande Fastighetsanställdas förbund.

Att ta bort avgångsbidraget för att uppsagda arbetare snabbare ska ut i arbete tror Jari Visshed är fel väg att gå. Eftersom det hela tiden sker en strukturomvandling i samhället, bland annat med ett minskande antal industrijobb, är det i längden inte samhällsekonomiskt gångbart att uppsagda personer fortsätter gå till samma slags jobb som man redan haft.

Många riskerar långvarig arbetslöshet

”De utnyttjar både staten och oss arbetslösa”

Debatt

I stället risker många att hamna i långvarig arbetslöshet, eftersom de saknar kunskaper som krävs inom andra branscher där det råder brist på arbetskraft.
– Jag tror att samhället tjänar på att man ökar möjligheterna för individer att byta spår mitt i livet och till exempel börja studera, så att man inte hamnar i långvarig arbetslöshet. Men då pratar vi om omställningstider på uppemot ett år, säger han.

Så gjordes studierna

Studierna som Ifau gjort gäller stödinsatser under åren 2006–2012.

Personerna i studierna sades upp genom varsel om fem personer eller fler.

Information om vilka som tagit del av omställningsstödet kommer från Trygghetsfonden TSL. Varslade som inte fick stöd identifierades via Arbetsförmedlingens varselstatistik.

Information om avgångsbidrag kommer från AFA Försäkring.