Vi ser tvärt emot ett stort behov att satsa på både den preventiva och den mer akuta arbetsmiljön. För alla som går till jobbet, anställd eller företagare bör rätten att få komma hem efter arbetsdagen vara okränkbar. Varje år dör trots det ungefär en person i snitt per vecka i en arbetsolycka.

”Vi arbetare borde samlas för att skapa ett nytt Välfärdssverige”

Debatt

Det är oacceptabelt att dödsfallen i arbetet tillåts stabiliseras på en sån hög nivå.

Utöver de som dör i arbetsolyckor finns ett stort antal dödsfall som är arbetsrelaterade. Det kan till exempel röra sig om personer som tidigare under sitt arbetsliv kommit i kontakt med asbest, kvartsdamm och andra cancerogena ämnen, men också personer som väljer att avsluta sitt liv för tidigt på grund av den psykosociala belastningen arbetslivet kan utgöra. Varje år dör hundratals personer på grund av detta. Även sjukdomsrelaterade dödsfall kan bero på arbetsmiljöfaktorer.

2016 tog den rödgröna regeringen tillsammans med parterna initiativ till en nollvision för dödsolyckor i arbetet. Nollvisionen tillsammans med det handlingsprogram som då presenterades var ett välkommet krafttag mot flera utsatta branscher.

Tyvärr har vi ännu inte sett någon större effekt för arbetsmarknaden som helhet, då dödsolyckorna håller sig på en stabil nivå över tid.

Tittar vi på andelen arbetsolyckor så kan vi utifrån Arbetsmiljöverkets statistik konstatera att andelen arbetsplatsolyckor ökar i förhållande till arbetskraftens storlek under åren 2006-2017, en mycket, mycket oroande utveckling.

Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har tydligt prioriterat arbetet med arbetsmiljöfrågorna. Det är därför olyckligt att M, KD och SD så tydligt prioriterar annorlunda, och sänker anslagen till Arbetsmiljöverket samtidigt som ett hot om nedläggning vilar över Arbetsmiljöcentrum i Gävle. Vi Socialdemokrater kommer fortsätta kampen för att närma oss nollvisionen för dödsolyckor.

Vi ser flera angreppsvägar mot dålig arbetsmiljö. Risken för att råka ut för sanktion när man fuskar med arbetsmiljön behöver öka.

Därför behövs mer resurser till myndighetssamverkan mellan arbetsmiljöverket, ekobrottsmyndigheten, polisen, skatteverket och migrationsverket. Utredningar om arbetsmiljöbrott behöver slutföras, inte hamna på hyllan.

Samtidigt behöver organisationen för preventiva insatser stärkas. Det skulle bland annat kunna ske genom statligt stöd för utbildning av skyddsombud, ökad information om arbetsmiljö på yrkesprogram och yrkesvux.

Vidare vill vi se en företagshälsovård som arbetar preventivt i högre grad än idag. Från nyanställd till pensionär ska företagshälsovården vara återkommande. För att få full kännedom om eventuella arbetsmiljöproblem ser vi också att företagshälsovården ska vara närvarande på arbetsplatsen för att finna brister i exempelvis arbetets organisering och ergonomi.

En ny lag om företagshälsovård behöver säkerställa att avtal om företagshälsovård är obligatoriskt för företag med anställda.

En bättre arbetsmiljö kräver att vi som politiker agerar. När borgerligheten sviker Sveriges löntagare tar vi Socialdemokrater initiativ för nästa arbetsmiljölyft. Med rejäla satsningar på både det akuta, det preventiva och långsiktiga kan vi ta nytag om nollvisionen för dödsolyckor.