Nu behöver du inte längre anmäla om vab första dagen som barnet är sjukt. I stället räcker det att ansöka om ersättning när barnet är tillbaka på förskolan eller skolan igen.
Jenny Cederborg, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan, menar att föräldrar tyckt det varit krångligt att förstå skillnaden mellan att anmäla och att sedan begära ersättning.

Problem för föräldrar

Men att komma ihåg att anmäla första dagen som barnet är sjukt har också varit ett problem för föräldrar.
– Det är rätt lågt prioriterat när det är mycket annat som ska ordnas när man ska vara hemma med sjukt barn, säger hon.

Nu börjar nya regler gälla för när du blir sjuk från jobbet

Nyheter

Anmälningsplikten är med andra ord borttagen. Ansökan om ersättning måste ske senast 90 dagar efter första vab-dagen.
Även du som ansöker om 10 dagars ledighet i samband med att barnet föds eller adopteras slipper anmäla.

Ingen ökad risk för fusk

Någon ökad risk för fusk tror Jenny Cederborg inte på. Den nya 90-dagarsregeln kommer snarare hjälpa föräldrar att göra en ansökan i rimlig tid och som blir korrekt.
– En del fel som föräldrar gjort tidigare när man begärt ersättning är att ta fel på dagar, säger hon.