Tisdag 1 januari börjar nya regler gälla när man anmäler sig sjuk från jobbet. Karensdagen ersätts av ett karensavdrag på 20 procent av sjuklönen en genomsnittlig arbetsvecka.
Det betyder med andra ord att man inte längre kommer förlora inkomsten för den dagen som man sjukanmäler sig.

Dessa medlemmar gynnas

Fastighets medlemmar som jobbar oregelbundna tider, där arbetstiden kan variera från dag till dag, kommer att gynnas av de nya reglerna. Detta eftersom man kommer förlora betydligt mindre pengar. Samma gäller för dem som får ob-ersättning.
– Hela tanken är att om man jobbar olika antal timmar under ett visst antal dagar, så får man ett rättvist avdrag på karensavdrag, säger Jari Visshed, tredje förbundsordförande i Fastighets.

Jari Visshed, tredje förbundsordförande Fastighetsanställdas förbund.

Det gamla systemet kunde slå orättvist, menar Visshed. Nu jämnas i stället arbetstimmarna ut över en hel vecka.
– Då drabbas man inte av att antingen jobba lite eller mycket den dag man blir sjukskriven, säger han.

Sjukanmälan görs som vanligt

Medlemmar i Fastighets som jobbar vanliga åttatimmarsdagar kommer i de flesta fall inte att märka någon skillnad. Sjukanmälan ska hanteras som tidigare.
Sjukperioder som påbörjas innan den 1 januari 2019 kommer att behandlas enligt bestämmelserna som gäller fram till årsskiftet.
– Om man blir sjuk innan årsskiftet fortsätter de gamla reglerna gälla, säger Jari Visshed.

Skulle en medarbetare bli sjuk igen inom fem dagar, kommer sjukdagarna i den nya sjuklöneperioden att läggas samman med sjukdagarna i den tidigare sjuklöneperioden.