AFA Försäkring, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, satsar 40 miljoner kronor i ett forskningsprogram med fokus på unga. Satsningen innebär att åtta forskningsprojekt under fyra år ska studera de ungas förutsättningar i arbetslivet.

– Vår förhoppning är att programmet ska resultera i konkreta åtgärder som kan bidra till att unga får en god och hälsosam start på yrkeslivet, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring, i ett pressmeddelande.

Unga i arbetaryrken oroar sig för utbrändhet

Arbetsmiljö

Chefer måste lyssna på unga

Kim Nilsson är ny ungdomsansvarig på Fastighets och klubbordförande för Fastighetsklubben på Uppsalahem. Han menar att bra chefer är en förutsättning för en bra start på arbetsmarknaden.

– Det gäller att kunna ha tillit till chefen. Om det fallerar blir det inget bra, säger han.

Kim Nilsson på Uppsalahem

Han får medhåll av Ronja Pettersson, som tillhör Fastighets avdelning i Karlstad.

– Cheferna måste lyssna mer på oss unga och ta oss på allvar, säger hon.

Sjukskrivning – särskilt vanligt bland unga städare

Arbetsmiljö

Trygg anställning är viktigt

Nu studerar Ronja Pettersson, men hon har tidigare haft en LUF-anställning, lönebidrag för utveckling, på Samhall. Hennes erfarenhet är att trygga anställningar är en förutsättning för en bra start i arbetslivet.

– Man vill ofta ha trygga anställningsvillkor. Med LUF visste man inte om man skulle få förlängt efter ett år – det blir en stor stress, säger Ronja Pettersson.

Hon ser också att det behövs mer information om vilka rättigheter man har på arbetsmarknaden för unga personer.

– Facket borde komma ut på skolor och prata om det. Jag visste inte ens vad kollektivavtal var när jag gick i skolan.

Psykisk ohälsa kopplat till arbetsmiljö

Den tidigare forskningen om unga i arbete är begränsad, samtidigt har de långa sjukskrivningarna ökat på senare år bland yngre, enligt AFA Försäkring.

– Det saknas kvalitativa studier. Statistik från vår skadedatabas visar att psykisk ohälsa och långa sjukskrivningar har ökat på senare år i den yngre åldersgruppen, säger Susanna Stymne Airey, i pressmeddelandet.

Ett av projekten som har fått del av de 40 miljoner kronorna ska studera samband över tid mellan psykisk ohälsa, sjukfrånvaro och arbetsmiljön i privat sektor.

Privata fastighetsbolag satsar mest på unga

Arbetsmarknad

Ska hjälpa unga arbetare med depression

Emma Björkenstam vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet är forskaren bakom det projektet.

Hon säger till Dagens Nyheter att tanken är att hennes forskning ska bidra till förbättrade möjligheter att hjälpa unga vuxna arbetare som lever med depression och ångestsyndrom. Bland annat ska grupper som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa kopplat till arbetet identifieras.

– Även arbetsmiljörelaterade riskfaktorer som till exempel hur arbetet är organiserat ska undersökas. Genom att identifiera påverkbara arbetsmiljöfaktorer hoppas vi att studierna kan ge unika resultat som kan användas i rehabilitering och på arbetsplatsen, säger Emma Björkenstam till tidningen.