Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

Se den enkla sammanfattning här ovan.

Utbildningssatsningen för Samhall är ett gemensamt LO-projekt och av de totalt 80 skyddsombuden som får gå utbildningen kommer mellan 30 och 40 vara representanter från Fastighets.
– Vi påstår att de lokala skyddsombuden på Samhall är för svaga. De orkar eller kan inte driva frågor så starkt som vi vill att de ska göra, säger Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöombudsman på Fastighets.
Den bilden delas av övriga fackförbund som är verksamma på Samhall, där Fastighets och If Metall är de största, enligt Torbjörn Jonsson.

Ställer högre krav

– De har större arbetsmiljöproblem än många andra arbetsplatser i grunden eftersom de flesta anställda har någon form av fysiska eller psykosociala hinder. Det ställer högre krav på arbetsmiljöarbetet. Men generellt så har skyddsombuden på Samhall mindre styrka än andra skyddsombud, sedan finns det såklart lysande undantag.

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöombudsman på Fastighets.

Görs för få anmälningar till Arbetsmiljöverket

De ska utbildas i hur de ska kunna samverka med arbetsgivaren, för att det ska fungera måste de veta sin roll och vilka befogenheter de har. Men de måste också veta vad de ska göra när samverkan inte fungerar, hur man använder musklerna som facket ändå har.
– Det är vanligt att skyddsombuden gör ett bra jobb men när de inte får igenom förändringar hos arbetsgivaren klarar de inte av det där sista steget. Jag hävdar att det görs för lite 66a-anmälningar på Samhall. Om man gör det så får Arbetsmiljöverket komma dit och avgöra om det är skyddsombudet som har rätt eller om arbetsgivaren har rätt i det fallet, säger Torbjörn Jonsson.

Kritiken mot Samhall

Samhall kallar till extra möte om arbetsmiljön

Arbetsmiljö

66a är alltså en anmälan till Arbetsmiljöverket som ett skyddsombud kan göra om man inte får svar från arbetsgivaren eller tycker att svaret, helt eller delvis, inte är tillfredsställande.

På Samhall ser man däremot positivt på att det sker få 66a-anmälningar.

– Det här visar att vi har lyckats med att ge gehör för skyddsombudens åsikter inom systemet. Det är något som vi har arbetat jättehårt med att skapa en struktur för att lösa arbetsmiljöproblem så tidigt som möjligt och då behöver det inte göras en anmälan, säger Samhalls presschef Henrik Fitinghoff.

Gäller att ha koll på arbetsmiljölagarna

Men det är inte helt lätt att göra en sådan anmälan – det gäller att ha koll på arbetsmiljölagarna så att man kan hänvisa till de punkter där man anser att arbetsgivaren brister.
– Har man inte koll på det så finns det hjälp att få från oss på fackförbundet, men det gäller att veta vem man ska vända sig till också, säger Torbjörn Jonsson.

Utbildningen kommer att genomföras vid fyra tillfällen med omkring 20 deltagare vid varje tillfälle, men det är ännu inte bestämt när och hur urvalet av de som ska få gå utbildningen ska gå till.

Kritiken mot Samhall

Näringsministern kallar facken till möte om Samhall

Arbetsmarknad

Insatsen är en liten del i lösningen för de arbetsmiljöproblem som finns på Samhall, som Fastighetsfolket har rapporterat om.
– Samtidigt är vår uppfattning att det har blivit bättre, att Samhalls attityd mot facken har förbättrats. Sedan får vi se hur samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivaren fungerar efter att vi har stärkt skyddsombuden, säger Torbjörn Jonsson.

I Samhalls årliga arbetsmiljöundersökning där personalen får svara på 37 frågor om det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet visar resultatet en personal nöjdhet på 4,4 av 5, vilket är en förbättring från 2017 då resultatet låg på 4,2 av 5, berättar Henrik Fitinghoff.