LO har reagerat starkt mot förslaget om att arbetsrätten ska förändras. En utredning med uppdrag att ändra Lagen om anställningsskydd, las, ska tillsättas, skriver Arbetet.

Uppgörelsen får stark kritik från Fastighets: ”Pest eller kolera”

Arbetsrätt

Om parterna kommer överens om hur las kan förändras på ett sätt som ger ökad flexibilitet så ska regeringen gå på parternas förslag. Annars genomförs utredarens förslag.

Och det är Karl-Petter Thorwaldsson kritisk till. Han tror att det finns risk att den påverkar de kommande förhandlingarna mellan parterna negativt.

– Det är inte bra att förhandla under hot. Det kan göra att någon av parterna börjar snegla mot en tredje part, utredaren. Och då finns det risk att våra förhandlingar blir sämre.

TCO är av samma åsikt.

– Det är ett oacceptabelt ingrepp i partsmodellen att hota med lagstiftning, säger TCO:s ordförande, Eva Nordmark.

– Vi är ingen beställarorganisation till politikerna, utan vi är fria parter som förhandlar om det vi vill.

Pressat tidsschema

Dessutom är hon starkt kritisk till det pressade tidsschemat. Utredningen ska tillsättas i april 2019 och förändringarna ska införas 2021.

– Men med det sagt är det självklart att TCO och våra förbund kommer att delta och försöka mildra de negativa effekterna för våra medlemmar så mycket det går.

I överenskommelsen står bland annat att las ska ändras genom ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”.

Det står också att utredningen ska lägga fram förslag som innebär lägre kostnader vid uppsägningar, framför allt för mindre företag.

– Vår ingång är att vi vill stärka arbetsrätten för dem som inte får fäste på arbetsmarknaden med tillsvidareanställningar. Det är framförallt kvinnor som har osäkra jobb, visstidsanställningar och som dessutom riskerar att deras tjänster blir hyvlade. De frågorna för ju vi med oss in, men överenskommelsen innehåller mycket som gynnar arbetsgivarna i stället, säger Karl-Petter Thorwladsson.

Mötas på vissa punkter

På vissa punkter tror han dock att parterna kommer att kunna mötas.

– Omställningsfrågan till exempel. Den är mycket större än om man ska få göra två eller tre undantag från turordningen. Till exempel så skriver man om bättre möjligheter till att vidareutbilda sig mitt i livet för att kunna byta yrke, och det är ju bra.

Även på den punkten får han medhåll från Eva Nordmark.

– Det är kompetensbristen som är det stora problemet. Många branscher lider av personalbrist. Då är frågan hur ska man kunna anställa folk mycket viktigare än hur man ska kunna säga upp dem.

Saco avböjer att kommentera överenskommelsen i dagsläget, utan hänvisar till en kommentar i Dagens Nyheter från i fredags.

Där kräver Sacos ordförande, Göran Arrius, att den statliga utredning som ska tillsättas måste sätta press på både arbetsgivarna och arbetstagarna.

Därför måste en utredning se över fler frågor än turordningen.

Högre sysselsättning i Sverige

– Jämfört med Danmark som har flexicurity-modellen har vi i Sverige en högre sysselsättning, bättre jämställdhet och mindre än hälften så höga arbetslöshetskostnader. Dessutom är betydligt färre långtidsarbetslösa. Svenska modellen har tjänat landet väl. Saco vill fortsätta ta ansvar för svensk arbetsmarknad utan påtryckningar från politiken. Jag förutsätter att parterna kommer att få vara delaktiga i utredning som tillsätts kring las, säger Göran Arrius till DN.

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet, som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.