I januari 2017 skärptes bestämmelserna om aktiva åtgärder från arbetsgivares håll för att förebygga diskriminering, samt främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatserna, skriver Målarnas Facktidning.

Kritiken mot Samhall

Samhall anmält till DO för diskrimi­nering av funktions­hindrade

Arbetsrätt

Sedan dess har en stor del av arbetsgivare signalerat att de behöver mer kunskap på området.

Till exempel visade DO:s undersökning att endast en av fyra arbetsgivare följt upp lagändringen med ett förändrat eller utvecklat arbetssätt.

Nu lanserar DO därför en digital guide för att hjälpa arbetsgivarna att efterleva bestämmelserna.

Man behöver ingen inloggning för att ta del av guiden, och tanken är att den kommer att fortsätta vidareutvecklas under 2019.

– DO:s nya guide är en bra ingång för att börja diskutera vad aktiva åtgärder handlar om och för att komma fram till vad arbetsgivare behöver göra på arbetsplatsen, steg för steg, säger guidens projektledare Eva Nikell i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vår förhoppning är att chefer med personalansvar, hr-ansvariga och fackliga representanter eller andra som arbetar med frågor som rör aktiva åtgärder kommer använda guiden i sitt arbete. Det kan göras enskilt eller av en grupp som vill ha stöd i sin diskussion om arbetet med aktiva åtgärder.

Artikeln är tidigare publicerad i Målarnas Facktidning som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.