Allt fler som har jobbat på Samhall går vidare till jobb på den vanliga arbetsmarknaden, rapporterar DN.
2018 fick 1 492 personer, som varit anställda på Samhall, jobb på andra företag. Det är en ökning med nästan 200 personer sedan året innan.
Under 2017 och 2016 låg ökningen på 120 respektive 116 personer per år.

Nära målet på 1 500

Hur mycket tjänar en städare på Samhall. fastighetsfolket har svaret.

Skyddsombud på Samhall ska utbildas

Arbetsmiljö

Samhalls vd Monica Lingegård menar att företaget ser en trend där allt fler är villiga att rekrytera personer från Samhall.
– Fler ser kraften i människor med funktionsvariation, säger hon till DN.

Annica Falck, Fastighets representant i företagsrådet, tycker att siffrorna är väldigt bra.
– Målet är ju att vi ska ha 1 500 övergångar på ett år, säger hon till Fastighetsfolket.

Annica Falck, facklig representant på Samhall.

Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer om en person ska kunna rekryteras av Samhall. Personen i fråga måste ha arbetsförmåga och någon slags funktionsnedsättning för att kunna få en anställning på företaget.

Några av de yrken som Samhalls anställda kan arbeta som är lokalvårdare, lagerarbetare och butiksbiträde.

Många yngre som går vidare

”Det kan bli svårt för oss förtroendevalda att hinna följa upp alla nya utvecklingsanställningar”, säger Renée Lok, arbetsplatsombud i Dalarna.

Samhall ska ha fler utvecklingsanställda

Arbetsmarknad

Anställningsformen LFU, lönebidrag för utveckling, riktar sig till långtidsarbetslösa och i första hand personer under 30 år. Detta är utöver Samhalls kärnuppdrag att ge jobb till människor med funktionsvariationer.

Annica Falck ser att många av övergångarna från Samhall till andra företag varit hos just LFU-anställda.
– Det är väl de yngre som ser till att det blir så många övergångar, säger Annica Falck.

Övergångarna för just LFU-anställda tenderar att bli permanenta, det vill säga personer som verkligen får stanna kvar på en arbetsplats, menar Falck.

Antalet återvändare minskar

Men det finns Samhall-anställda som räknats in i statistiken över de som gått vidare till andra företag, som efter en tid varit tvungna att komma tillbaka till Samhall.
– Vi har vissa som är ute i sex månader som sedan kommer tillbaka, och det kan de göra i flera år. Det är ett stort steg om man varit många år på Samhall, säger Annica Falck.

Förra årets siffror på antalet återvändare är ännu inte färdiga. Henrik Fitinghoff, presschef på Samhall, ser även här en positiv trend.
– Det är färre som återvänder, en trend som vi sett under en längre tid, säger han.

Räknas bara på kärnuppdraget

En som är LFU-anställd kan inte direkt komma tillbaka till Samhall om jobbet på den nya arbetsplatsen inte fungerar, utan eventuellt om Arbetsförmedlingen bestämmer att personen ska rekryteras till Samhall igen.

När företaget räknar återgångar räknar man alltså bara på kärnuppdraget. 2017 låg antalet övergångar från kärnuppdraget på 718 stycken. Samma år hade Samhall 59 procents återgång till företaget.

Nu ser företaget en ökning av antalet övergångar från kärnuppdraget, som år 2018 låg på 825 stycken, men också en kraftig minskning av antalet återgångar .
– Jag kan inte gå ut med någon siffra än, men det rör sig om kraftig nedgång, säger presschef Henrik Fitinghoff.

Psykiska utmaningar ökar

– Det tycker vi är väldigt positivt på alla sätt och vis. Det betyder i grund och botten att vi har blivit mycket duktigare på att se till att våra medarbetare blir rekryterade till rätt arbete på en gång, fortsätter han.

Andelen rörelsehindrade som Arbetsförmedlingen hänvisar till Samhall minskar. Samtidigt ökar andelen personer med psykiska utmaningar och neuropsykiatriska diagnoser. Samhalls vd Monica Lingegård ser det som en spegling av hur samhället ser ut i dag.
– En skadad höft eller axel opereras i dag och personer som sitter i rullstol kan få jobb utanför Samhall. Varför neuropsykiatriska diagnoser ökar är en annan fråga, säger hon till DN.

Så många har rekryterats från Samhall till andra arbetsgivare

2015: 1059 personer

2016: 1179 personer

2017: 1295 personer

2018: 1492 personer

Källa: Samhall