Signaler som Trygghetsfonden TSL har fått visar att trenden med en allt starkare arbetsmarknad kan vara bruten och uppsägningarna väntas öka under andra halvan av 2019 och fortsättningsvis under 2020.

Uppsägningarna väntas öka i år

Arbetsmarknad

Uppsägningarna 2018 låg på en rekordlåg nivå för samtliga LO-anställda. Av dem som går på Fastighets kollektivavtal blev 386 personer uppsagda och berättigade till omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL under 2018.

– Vi ser fortfarande en stark arbetsmarknad. Initialt det här året är det stor efterfrågan på personal och framförallt viss kompetens. Med fastighetsanställda ser vi att hög andel av de uppsagda kommer i jobb. Den kompetens som frigörs vid uppsägningar är också attraktiv på arbetsmarknaden, säger Caroline Söder, vd för Trygghetsfonden TSL.

Viktigt att kompetensen tas tillvara

Av de anställda inom Fastighets avtalsområde som fått hjälp av TSL har 89,7 procent uppgett att de har fått ett lika eller mer kvalificerat jobb efteråt, vilket kan jämföras med 82 procent totalt.

– Det är viktigt både för arbetsgivare, arbetstagare och samhället i stort att de uppsagdas kompetens tas tillvara, säger Caroline Söder och fortsätter:

– Det är alltid roligt att se att de i en tuff situation, när man ofrivilligt blir av med jobbet, kan vara starka och ta sig vidare. Sedan strävar vi såklart efter att alla ska kunna gå vidare till ett nytt arbete.

Färre konkurser för Fastighets

En av signalerna för att konjunkturen blir sämre och uppsägningarna kommer att öka är att konkurserna ökade under hösten. Men i slutet av året så minskade konkurserna igen – så det finns inte en tydlighet i hur och var det är konjunktur respektive strukturella orsaker till uppsägningar.

Strukturella orsaker till uppsägningar kan vara införsel av ny teknologi eller effektiviseringar i arbetsprocessen till exempel. Konjunkturella orsaker handlar mer om att ekonomin går dåligt och det görs större uppsägningar som kan förklaras ekonomiskt.

Även när det gäller konkurser sticker siffrorna ut för yrkesområdena inom Fastighets.

För Fastighets var 2 procent av uppsägningarna på grund av konkurser. Motsvarigheten för den totala andelen konkurser var 10 procent.

– Fastighets har varit väldigt förskonade vilket är positivt. Färre konkurser tyder på ekonomisk stabilitet som gör att man kan fortsätta att driva företaget vidare. Det kan också bero på branschstrukturer, säger Caroline Söder.

 

Försäkring för arbetare med kollektivavtal

Trygghetsfonden TSL är en omställningsförsäkring för arbetare och ett avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv. Cirka 900 000 medarbetare som arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal omfattas av försäkringen.