Endast 10 662 uppsagda personer anmäldes för omställningsstöd under 2018, visar Trygghetsfonden TSL:s rapport. Senast så få anmäldes var 2007, året innan förra lågkonjunkturen slog till med full kraft.
Under krisåren 2008 till 2009 anmäldes totalt 86 078 personer uppsagda på grund av arbetsbrist till TSL.

– Tyvärr kommer den goda arbetsmarknaden inte vara för evigt. Flera konjunkturbedömare signalerar om en vikande konjunktur och även om vi ännu inte ser några tydliga tecken på en nedgång har vi förberett organisationen på att kunna hantera ett högre inflöde av uppsagda som behöver hjälp till nytt jobb, säger Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL, i ett pressmeddelande.

Den här hjälpen kan du få när du blir uppsagd

Så funkar det

Uppsägningarna väntas tillta 2020

Även på TRR Trygghetsrådet, TSL:s motsvarighet för tjänstemän och arbetsgivare, räknar man med att antalet uppsägningar kommer öka i år, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
– Vi tror att det kommer att bli en liten ökning jämfört med 2018. Vi räknar med en uppgång på 10 procent och går från 11 000 till 12 000 tjänstemän till oss, säger Lennart Hedström vd på TRR Trygghetsrådet, till Ekot.

– Vi bedömer att antalet uppsagda kommer att öka något under 2019 men framför allt tillta under 2020, säger Caroline Söder på TSL till Ekot.

Rekordfå arbetslösa – men nu utfärdas varningar

Arbetsmarknad

Ett tecken på att konjunkturen håller på att vända är att andelen uppsagda på grund av konkurser ökar, vilket Fastighetsfolket rapporterade om i oktober.

Behöver stärka kompetens hos uppsagda

Företagen tenderar att i mindre grad utföra stora varsel. I stället byts en mindre del av personalen ut hela tiden, säger Lennart Hedström, vd på TRR, till radion.
– Det tror jag är en situation vi får vänja oss vid, och det är allt fler som uttrycker att de inte vill varsla längre för att de tycker att det slår väldigt hårt på deras varumärke. Samtidigt har de behov av en löpande kompetensväxling.

På TSL ser man ett behov av att stärka kompetensen hos de uppsagda för att de ska få ett nytt jobb.
Några av de populära utbildningarna är truckkort, datautbildning, fortbildning godstransporter, heta arbeten och löneadministration.

Försäkring för arbetare med kollektivavtal

Trygghetsfonden TSL är en omställningsförsäkring för arbetare och ett avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv. Cirka 900 000 medarbetare som arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal omfattas av försäkringen.