Utvecklingen på svensk arbetsmarknad är fortfarande stark, även om takten nu har börjat mattas av. Det fastslår Arbetsförmedlingen i en ny rapport, där man presenterat en jobbprognos för närmare 200 yrken.

Många inom Fastighets får nytt jobb efter uppsägning

Arbetsmarknad

Både privata arbetsgivare och offentlig sektor är fortfarande i stort behov av arbetskraft.
– I Sverige sker det ett mycket stort antal rekryteringar, ungefär 1,5 miljoner sådana om året, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Bland annat rör det sig om människor som byter jobb och vid pensionsövergångar.
– Det ger många jobbmöjligheter, vilket är bra i synnerhet för ungdomar, säger Annelie Almérus.

Kommer saknas 100 000

Bristen på kompetens är också fortsatt hög och utbredd längs stora delar av arbetsmarknaden. I praktiken innebär det att jobbmöjligheterna för hela 12 av 15 yrkesområden kommer att vara goda de kommande fem åren.
– Vår prognos visar att det om fem år kommer att saknas 100 000 utbildade med den kompetens som arbetsgivare söker, säger Annelie Almérus.

Över hälften av dessa 100 000 som kommer att fattas hittar man bland barnmorskor, lärare och sjuksköterskor. Ingenjörer, IT-specialister och elektriker är andra yrken som kommer vara mycket eftertraktade år 2024.
– Det är tydligt att det är befolkningsutvecklingen, med fler äldre och fler yngre i landet, tillsammans med den tekniska utvecklingen som är starkt drivande, säger Annelie Almérus.

Ökat kompetenskrav för städare

Städare kommer ha goda möjligheter att hitta jobb det närmaste året, förutom norrut i landet där konkurrensen är större än i övriga Sverige.
Kompetenskraven för städare har ökat. Ofta behöver man kunna hantera olika slags städmaskiner, samt ha körkort, för att kunna arbeta inom yrket.
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för städare kommer vara i balans om fem år. Det betyder att det kommer finnas ungefär lika många städjobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket.

Många fastighetsskötare ska pensioneras

Bland fastighetsskötare kommer möjligheterna att få jobb att vara goda både det närmaste året och på fem års sikt. Bostadsbristen och den ökande befolkningen har skapat stora behov av att det byggs mer. Därför kommer efterfrågan på fastighetsskötare att öka fram till 2024, så långt fram som Arbetsförmedlingens prognos sträcker sig.

Energieffektivisering och modernare fastigheter blir allt viktigare, därför kommer framför allt fastighetsskötare med teknisk kompetens ha större möjligheter till jobb. Medelåldern är också rätt hög, så när dessa pensioneras kommer det finnas behov av nya fastighetsskötare.

Låga krav på sanerare

Även sanerare har goda möjligheter till jobb det närmaste året. Bostadsbyggande och renovering av befintliga byggnader kommer ge yrkesgruppen en bra jobbutveckling. År 2024 tror Arbetsförmedlingen att arbetsmarknaden för sanerare kommer att vara i balans, bland annat för att kvalifikationskraven är rätt låga och att det då finns många personer som kan ta jobben.

Så här ser konkurrensen ut om fem år

Yrken med minst konkurrens om jobben år 2024

 • Barnmorskor
 • Civilingenjörer, ingenjörer och tekniker
 • Förskollärare
 • Läkare och tandläkare
 • Läraryrken
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Psykologer
 • Sjuksköterskor
 • Socialsekreterare
 • Systemanalytiker och IT-arkitekter
 • Anläggningsarbetare och anläggningsmaskinförare
 • Betongarbetare, murare och målare
 • Buss-, spårvagns- och lastbilsförare
 • Elektrikeryrken
 • Kockar
 • Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
 • Slaktare och styckare
 • Träarbetare och snickare
 • Undersköterskor
 • VVS-montörer

Yrken med störst konkurrens om jobben år 2024

 • Banktjänsteman
 • Chefssekreterare och VD-assistenter
 • Fastighetsmäklare
 • Finansanalytiker och investeringsrådgivare
 • Fotografer
 • Grafisk formgivare
 • Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister
 • Journalister
 • Musiker, sångare och kompositörer
 • Bensinstationspersonal
 • Butikssäljare, dagligvaror och fackhandel
 • Ekonomiassistenter
 • Handpaketerare
 • Kafe- och konditoribiträden
 • Kassapersonal
 • Prepresstekniker, tryckare och bokbindare
 • Reklamutdelare och tidningsdistributörer
 • Resesäljare och trafikassistenter
 • Vaktmästare

Källa: Arbetsförmedlingen