Text: Matilda Träff
Inläsning: Simón Bustamante
Foto: Marc Femenia

Läs reportaget här