Under tiden som företaget är i rekonstruktion ska alla viktiga beslut fattas via rekonstruktör Anders Aspegren, advokat på advokatfirman Fylgia. Rekonstruktionen pågår rullande tre månader i taget i upp till ett år.

Anders Aspegren räknar med att den här rekonstruktionen behöver minst sex månader.

– De har flera stora avtal som sägs upp och det görs inte över en kafferast. Det är det de behöver hjälp med, att avveckla olönsamma avtal, säger Anders Aspegren.

Han bedömer att chanserna är mycket goda för att Solreneriet ska klara av det här eftersom de redan har sagt upp stora avtal som är olönsamma.

 

Anders Aspegren, advokat på Fylgia är utsedd till rekonstruktör för Solreneriet.

Avslutar dyra kontrakt

Det som kostar företaget nu är bland annat leasingkontrakt för maskiner och bilar som använts till jobb på Stockholms pendeltåg och tunnelbana men som varit olönsamt och som Solreneriet har avslutat, berättar Marcus Wenner, vd för Svensk företagsrekonstruktion, som företräder Solreneriet i rekonstruktionen.

Nu pågår arbetet för att få ordning på ekonomin genom att se över om det finns fler dyra kontrakt och planera för hur verksamheten ska bedrivas framöver för att inte hamna i samma situation igen, berättar Marcus Wenner.

– Som det ser ut just nu är det inga fler stora kundkontrakt som sägs upp så att anställda skulle behöva avskedas, säger han.

Marcus Wenner, vd för Svensk företagsrekonstruktion, som företräder Solreneriet i rekonstruktionen.

Solreneriets problem skapar oro bland anställda

Arbetsmarknad

Delar av skulden betalas tillbaka

När en rekonstruktion genomförs så fryser man skulderna och sedan ska företaget betala tillbaka så stor del av skulden man kan, resten stryks. När Solreneriet vet hur mycket pengar man klarar att samla ihop för att betala av skulderna som samlats så går rekonstruktören ut med ett ackordsförslag till fordringsägarna – alltså de man har skuld till.

Då har man delat upp pengarna man har samlat ihop i proportion till hur stora skulder man har till olika fordringsägare. Om en majoritet går med på ackordsförslaget så har man klarat rekonstruktionen.

Staten och Länsstyrelsen har sista ordet

I det här fallet kommer löneskulderna vara den största skulden och eftersom Länsstyrelse betalar ut lönerna just nu tack vare lönegarantin så är det framför allt staten och Länsstyrelsen som ska gå med på ackordsförslaget.

– Målet är att företaget ska vara välmående efter rekonstruktionen, annars går de i konkurs. Men de anställda kan i nuläget känna sig lugna i och med lönegarantin, säger Anders Aspegren.

Viktigt att Solreneriets anställda granskar tidigare löner

Arbetsmarknad

Kontakta region vid gamla löneskulder

Om man som anställd har fått en felaktig lön innan företaget begärde rekonstruktion och inte fått de pengarna än är det inte säkert att man kan få dem, enligt Marcus Wenner.

– I allmänhet ingår gamla skulder i det frysta ackordet där man får tillbaka en liten del av pengarna. Sedan finns det vissa undantag, säger Marcus Wenner.

Fastighets ombudsman Ewa Edström har tidigare uppmanat alla som inte har fått rätt lön att höra av sig till sitt regionkontor omgående om det är så att det finns gamla löneskulder.