Rekonstruktionen av Solreneriet fortsätter. I går, måndag, hade borgenärerna – de som företaget har skulder till – ett första möte i tingsrätten. Ombudsman Ewa Edström är arbetstagarnas representant i borgenärskommittén, där fordringsägare samlas.

Inga protester mot rekonstruktionen

–Vi som är företrädare för fordringsägarna fick veta mer om planen för rekonstruktionen och det fanns också tillfälle att invända om någon borgenär inte trodde på processen. Men det var ingen som gjorde det, utan rekonstruktionen fortsätter, säger Ewa Edström.

Ewa Edström, ombudsman Fastighets.

 

Det var i mitten av februari som Solreneriet ansökte och blev beviljade en företagsrekonstruktion.

Så ska du göra om lönen inte kommer i tid.

Städare – så ska du göra om du inte får din lön i tid

Så funkar det

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem men som på sikt har möjlighet att vända utvecklingen och överleva. Advokat Anders  Aspegren på advokatbyrån Fylgia har utsetts till rekonstruktör för Solreneriet och håller i processen.

–Vi i Fastighets är fortsatt positiva till rekonstruktionen, och hoppas förstås att det ska gå bra så att våra medlemmar får behålla sina jobb, säger Ewa Edström.

Solreneriets problem skapar oro bland anställda

Arbetsmarknad

Alla har fått månadslönen

En följd av rekonstruktionen är att den statliga lönegarantin går in och täcker upp för de anställdas löner. Den första löneutbetalningen med hjälp av lönegarantin betalades ut under gårdagen.

Nu är det viktigt att titta tillbaka så att det inte finns gamla löneskulder som blir liggande.

–Vi uppmanar alla medlemmar att höra av sig direkt till sitt regionkontor om det är så att det finns gamla löneskulder. Då behöver vi ta tag i dem med en gång, säger Ewa Edström.

Solreneriet har ekonomiska problem – begär rekonstruktion

Arbetsmarknad

Spara inte gamla semesterdagar

Den statliga lönegarantin är högst fyra prisbasbelopp vilket motsvarar 182 000 kronor. Den täcker också semester, men för den som har många sparade semesterdagar kan det vara klokt att plocka ut semester.

–Om det skulle gå så illa att företaget ändå går i konkurs så finns det risk att förlora semesterdagar, så därför kan det vara bra att ta ut sin semester om det går, säger Ewa Edström.

Övertidsersättning kan brinna inne för städare på Solreneriet

Företaget hette förut Reneriet och startades 1995. I dag ägs det av den finska koncernen SOL som totalt har 10 000 anställda i Finland, Ryssland, Baltikum och Sverige.

Ungefär 900 av de anställda finns i Sverige. Det stora flertalet tillhör Fastighets avtalsområde och de jobbar exempelvis med färjestädning i Stockholm, men också på Scania i Södertälje och på Skurups flygplats i Skåne.

Seko har också medlemmar på företaget. Där finns en stor skuld för övertidsersättning som Seko driver att medlemmarna ska få tillbaka.

Solreneriet

Tusentals kronor i utebliven mertidsersättning

Lön och avtal

Mycket trassel med lönerna

Fastighets medlemmar har tidigare också haft stora problem med att få ut rätt mertidsersättning.

I dag, tisdag, kommer Fastighets medlemmar på Scania i Södertälje att träffa klubbordförande Mina Hanna och en ombudsman från region Ost, Zia Lodin.

 

Så funkar den statliga lönegarantin

Den statliga lönegarantin gör att anställda i företag i rekonstruktion får sin lön utbetald som vanligt. I stället för arbetsgivaren är det Länsstyrelsen som betalar ut det som arbetsgivaren är skyldig.

Lönegaranti utgår för den lön som har tjänats in under tre månader före beslutet om rekonstruktion, men som inte har betalats ut av bolaget. Förutom att garantin täcker obetald lön tre månader bakåt i tiden täcker den också lönen en månad efter beslutet om rekonstruktion. Därefter förväntas Solreneriet kunna betala ut löner som vanligt.

Den som har lönekrav sedan tidigare ska anmäla det omgående.

Om det uppstår arbetsbrist och uppsägningar täcks även lönen under uppsägningstiden av lönegarantin.

Du kan läsa mer om den statliga lönegarantin här.