Gordana Josimovic och Mirdian Shukori har jobbat på Solreneriet i 10 respektive 13 år. Sedan tre månader sitter de i den nystartade fackklubben på arbetsplatsen.

– Kort efter att vi startade kom det kaos. Det blir bättre, men det tar tid, säger Gordana Josimovic och syftar på att företaget begärde rekonstruktion i februari i år.

Gordana Josimovic, Solreneriet.

Zia Lodin, ombudsman på Fastighets region Ost, säger att det trots den turbulenta starten går bra för klubben på Solreneriet, som har vuxit mycket.

– Nu börjar folk tänka på att engagera sig och gå på utbildningar, säger han.

Zia Lodin.

Många frågor om lön

Gordana Josimovic och Mirdian Shukori sitter vid ett stort runt bord i fikarummet där ett 50-tal kollegor, som städar på Viking lines båtar, men som nu har har rast har samlats.

Under veckan har de anställda fått sin första löneutbetalning från Länsstyrelsen i och med att den statliga lönegarantin går in under rekonstruktionen. Många kommer fram till sina fackliga representanter med frågor om lönen och lönespecifikationen.

– Nästan alla har fått fel lön några gånger, säger Mirdian Shukori.

En orsak till att det ofta har blivit fel på lönerna från Solreneriet är att det är många som inte jobbar heltid och då blir det mer olika mertidsersättningar för när folk jobbar extra utöver sin ordinarie tjänst som ska hanteras, enligt Zia Lodin.

Mirdian Shukori, Solreneriet.

”Aldrig haft informationsmöten”

En anställd som vill vara anonym berättar att han fick omkring 3000 kronor mindre på lönen varje månad ett tag. Han fick alltid pengarna som han skulle ha när han påtalade felet, men eftersom det görs som en extra insättning syns de inte på lönespecifikationen utan där står det ”korrigering”.

– Jag skulle visa upp lönespecifikationen när jag skulle skaffa lägenhet, men det gick inte att bevisa min riktiga lön eftersom det kom som en extra insättning varje månad. Det såg ut som att jag tjänade mindre än vad jag gör, berättar medarbetaren.

Fackets råd till Solreneriets anställda

Arbetsmarknad

Under hela rasten fortsätter medarbetarna att komma med frågor. Flera av dem menar att företaget inte har informerat tillräckligt om rekonstruktionen.

– Jag har jobbat här i 13 år och företaget har aldrig haft personalmöten där de informerar folk, säger Mirdian Shukori.

Även klubbordförande Mina Hanna har berättat för Fastighetsfolket att de anställda fått väldigt lite information från företags sedan rekonstruktionen inleddes.

Arbetsledare uppmanas hålla träffar

Solreneriets vd Tina Wessman Hellstadius skriver i ett mejl till Fastighetsfolket att ”Det var tråkigt att höra att medarbetare upplever dålig kommunikation.”

Enligt henne har medarbetarna informerats om rekonstruktionen bland annat via flera mejlutskick och flera informationsblad på intranätet. Företaget har också haft tre stora informationsmöten med arbetsledare och enhetschefer, samt gjort speciella informationsblad till arbetsledare och enhetschefer för att dessa ska kunna svara på frågor från medarbetare.

Solreneriets vd skriver även att de har uppmanat arbetsledare att hålla arbetsplatsträffar där de anställda kan ställa frågor, men att det ibland är svårt då företaget har dygnet runt-verksamhet och inte alltid en arbetsledare på plats på samtliga lokaler.