Zia Lodin, ombudsman Fastighets Region Ost, och Mina Hanna, Solreneriets klubbordförande, har hållit möten med personalen på Solreneriets anställda vid Viking Line-båtarna och på Scania den senaste veckan.

– Vi vet att det är företagets skyldighet att informera de anställda om vad som händer, men vi vill ändå visa oss och visa att vi står bakom de anställda och företräder deras intressen, säger Zia Lodin.

Solreneriets problem skapar oro bland anställda

Arbetsmarknad

Anställda kan ha fått fel lön

Enligt Mina Hanna har de anställda inte fått mer information från företaget än ett brev som skickades till alla när beslutet om rekonstruktion kom.

– I början var många oroliga för att företaget ska gå i konkurs. Men vi förklarade att de fick godkänt i tingsrätten för att fortsätta rekonstruktionen i måndags och att läget ser bra ut för att de ska klara av att få ordning på ekonomin, säger Mina Hanna.

Under mötena har det framkommit att en del anställda inte verkar har fått ut rätt lön. Om så är fallet är det viktigt att vända sig till regionkontoret för att få hjälp.

– Jag vet inte exakt hur många det rör sig om just nu. Företagets lönebetalning har ökat med 10 procent de senaste månaderna med samma antal anställda. Så det pekar på att det kan vara 10 procent som har fått fel lön, säger Zia Lodin.

Viktigt att Solreneriets anställda granskar tidigare löner

Arbetsmarknad

 

Viktigt att ta ut sparad semester

Många anställda hade frågor om vad som händer om företaget går i konkurs.

– Vi förklarade att att de som har semester och sparade dagar kvar måste ta ut det ifall företaget går i konkurs, säger Mina Hanna och fortsätter:

– Vi förklarade också hur det fungerar med lönegarantin och att de får pengar från den under uppsägningstiden ifall företaget går i konkurs.

Så funkar den statliga lönegarantin

Den statliga lönegarantin gör att anställda i företag i rekonstruktion får sin lön utbetald som vanligt. I stället för arbetsgivaren är det Länsstyrelsen som betalar ut det som arbetsgivaren är skyldig.

Lönegaranti utgår för den lön som har tjänats in under tre månader före beslutet om rekonstruktion, men som inte har betalats ut av bolaget. Förutom att garantin täcker obetald lön tre månader bakåt i tiden täcker den också lönen en månad efter beslutet om rekonstruktion. Därefter förväntas Solreneriet kunna betala ut löner som vanligt.

Den som har lönekrav sedan tidigare ska anmäla det omgående.

Om det uppstår arbetsbrist och uppsägningar täcks även lönen under uppsägningstiden av lönegarantin.

Du kan läsa mer om den statliga lönegarantin här.