I helgen höll Socialdemokraterna sin 40:e partikongress, denna gång i Örebro. Några av punkterna i det politiska program som klubbades igenom rörde utbildning och hur partiet vill att kompetensbristen i Sverige ska lösas.
– Frågor som rör utbildning och kunskap tycker jag är viktiga. Kunskap och kunskapsformer i Sverige ska utvecklas, med utbildningar som leder till jobb, säger Olga Back, klubbordförande i Örnsköldsvik som var på plats i helgen.

Löfven: Utan januariavtalet hade en högerregering fått fritt fram

Arbetsrätt

Fler ska kunna byta yrke

Socialdemokraterna vill bland annat se 30 000 nya platser på högskola och yrkeshögskola till år 2025. Yrkesvux, ett program inom vuxenutbildningen, ska förändras så att fler kan byta till ett bristyrke.
Studiemedel ska också kunna ges till dem som redan jobbar, om man väljer att studera på deltid.
– Det är viktigt att det finns utbildning för alla. Jag är glad att man också haft fokus på nyanlända, på dem som kommer till Sverige och behöver stöd och hjälp med att få sina tidigare utbildningar validerade, säger Olga Back.

Fastighets om pengar till S: ”Kommer bli diskussion”

Nyheter

Relationen till facket under lupp

Ett annat aktuellt ämne som togs upp under partikongressen var facklig-politisk samverkan. Socialdemokraterna har tappat mycket stöd bland LO-väljare och för en månad sedan meddelade LO-förbundet Kommunal att man stryper sitt miljonstöd till partiet.

Olga Back skulle inte beskriva relationen mellan Socialdemokraterna och LO de senaste månaderna som kylig – snarare att båda parter kört var sitt race. Efter kongressen känner hon sig nöjd med att man diskuterat partiets relation till facket.
– Nu har Socialdemokraterna fått känna på att man inte kan klara alla stora frågor utan att ha facket med sig. För att Socialdemokraterna ska lyckas förbättra hela vårt samhälle, måste partiet locka fler fackliga medlemmar, säger hon.

Efter möte med S: Nu får LO större inflytande över politiken

Ska bereda frågor gemensamt

Från talarstolen i Örebro meddelade LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson att den facklig-politiska samverkan går in i ett nytt skede.
Till tidningen Arbetet säger han att detaljerna i sig inte är helt klara, men att Socialdemokraterna och LO gemensamt ska bereda vissa frågor innan de förhandlas vidare som skarpa förslag med Centerpartiet och Liberalerna.

Markus Pettersson, facklig-politisk sekreterare för Socialdemokraterna, säger till Arbetet att fack och parti tagit varandra ”lite för givna”. Varför frågan om facklig-politisk samverkan lyftes på just den här kongressen säger han beror på att det funnits ett behov ute bland lokalavdelningarna och distrikten – och att frågan inte kan överleva av sig själv.
– Vi måste vårda den för att den ska ha en klangbotten inte bara i gårdagens samhälle utan även i dagens. Vi har ett bildningsarbete att göra tillsammans med fackförbunden, säger Markus Pettersson till Arbetet.

”Vi har tagit varandra lite för givna, om man ska vara rak”

Mobiliserade inför EU-valet

Helgens partikongress var Olga Backs första. Hon beskriver stämningen som väldigt bra, med många intressanta samtal och diskussioner.
Det hon främst tagit med sig är en känsla av att vara på väg åt rätt håll och en stark optimism att kunna lösa många problem i samhället.
– Det kändes bra också att få samlas inför EU-valet. Det är viktigt att man mobiliserar och satsar på trygghet för alla, för i Europa har de odemokratiska krafterna väldigt hög beredskap, säger Olga Back.

Några av punkterna från Socialdemokraternas politiska program:

  • 30 000 nya platser på högskola och yrkeshögskola till år 2025
  • Ett likvärdigt utbildningsutbud i hela landet, och arbetsmarknadsutbildningar anpassade till arbetsmarknadens behov
  • Yrkesvux ska utvecklas för att fler ska kunna yrkesväxla till ett bristyrke
  • Ett uppdrag till yrkeshögskola och högskola att de ska ha kurser och program till yrkesverksamma
  • Studiemedel ska kunna ges till de som redan jobbar om de pluggar på deltid