Det var på ett regeringssammanträde i dag, torsdag, som beslutet formellt fattades. Förslaget om ändrad strejkrätt ska läggas fram för riksdagen. Om allt går som planerat kommer alltså förändringarna att träda i kraft i den 1 augusti i år, 2019.

Startade i hamnen

Frågan om strejkrätten väcktes till liv av den tidigare situationen i Göteborgs hamn. Där riktade Hamnarbetarförbundet konfliktåtgärder mot APM Terminals som hade avtal med Transport.

Förändringarna i lagen innebär dock skärpta regler för när ett fack får rikta konfliktåtgärder mot ett företag som redan har avtal med ett annat förbund. Detta ska bara vara tillåtet om syftet är att få ett eget kollektivavtal.

Har väckt kritik

Lagförslaget har väckt mycket debatt, bland annat inom LO.

”Tänk om och tänk rätt om strejkrätten!”

Debatt

Arbetet rapporterade i början av mars att vissa LO-förbund inte tyckte att strejkrättsförslaget behövdes efter att Sveriges hamnar och Hamnarbetarförbundet löst sin konflikt och tecknat kollektivavtal.

Men efter ett möte var samtliga LO-förbund överens om att det är rätt av regeringen att gå vidare med förslaget.

Från början skulle lagen trätt i kraft nästa år, men regeringen har valt att skynda på processen.

Den här artiklen är först publicerad i Arbetet, som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.