Rikskuponger, friskvårdstimme, subventionerat pendelkort hos lokaltrafiken, massage till halva priset på arbetstid och tillgång till semesterstugor för en billig peng. Det är förmåner som de anställda på Poseidon, Familjebostäder och Bostadsbolaget – tre av de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg – har i dagsläget.

Konflikten om personalförmånerna

Beslut om slopade personal­förmåner skjuts upp

Lön och avtal

Men i slutet av maj ska kommunfullmäktige i staden rösta om en skrivelse som syftar till att göra förmånerna mer lika för alla som är anställda inom staden och då kan de lokala förmånerna ryckas bort framför näsan på de anställda.

– Det är det här som gör arbetsplatsen attraktiv. Västtrafikkortet är guld – det har gjort att många har ställt bilen och åker kollektivt. Det vore en jätteförlust. Ingen vill bli av med sina förmåner, jag tycker att man ska lyfta dem som har det sämre i stället, säger Jan-Olov Isacsson, ordförande för Fastighetsklubben på Poseidon.

Ville ta bort frukt och kaffe

Det politiska beslutet som nu ligger på bordet har sin början 2016. Då uppmärksammade lokala medier att anställda inom Göteborgs kommun hade väldigt olika nivåer på friskvårdsbidrag. Ett beslut togs för att likställa friskvårdsbidragen och de som fick sänka sitt bidrag kompenserades med några timmar gratis juridisk rådgivning för de anställda.

I samband med det togs också ett förslag fram att skapa en digital portal med personalförmåner för alla som arbetar inom kommunen och de kommunala bolagen. År 2019 ska det hela sjösättas och när det sista beslutet för politikerna återstod fanns ett nytt stycke med som förkunnade att lokala förmåner ska bort. Så beskriver det socialdemokratiska kommunalrådet Jonas Attenius förloppet.

Det tillägget har nu fått fackliga representanter från Fastighets, Transport, Akademikernas och Unionen att samlas och diskutera hur man från fackligt håll ska hantera det här.

– Det här är ju vår heliga graal – rätten att förhandla som politikerna trampar på, säger Thomas Gustavsson, tidigare ordförande för Fastighetsklubben på Bostadsbolaget, numera pensionerad.

– Ett tag var det tal om att de skulle ta bort fruktkorgar, gratis kaffe och någon skivstång som står i en källare någonstans. Det är ju helt vansinnigt, fortsätter han.

Sådana förmåner som innebär en mindre kostnad ska dock få vara kvar har politikerna beslutat nu.

”Synd att ställa arbetare mot arbetare”

Tidigare har många kommunalt anställda haft subventionerade gymkort, men den förmånen har redan tagits bort efter ett politiskt beslut om att det snedvrider konkurrensen.

Förmånerna som ingår i den gemensamma portalen ska vara kostnadsneutrala. I nuläget ingår en cykelförmån, några timmar juridisk rådgivning, rabatt på Lisebergskort och en rabatt på Västtrafikens årskort, dock inte alls i samma omfattning som många inom allmännyttan har i dagsläget.

Grundtanken med förslaget, att alla ska få det mer lika, är det ingen som Fastighetsfolket har pratat med som vänder sig emot. Däremot ifrågasätter man varför lika innebär att medlemmarna ska sänka sig till en mindre förmånlig nivå, i stället för att höja nivån för de som har mindre.

– Det är synd att ställa arbetare mot arbetare. Men det här förslaget nu är bara gallimatias, det är svammel. Att de ska gå in och pilla i våra avtal, säger Camilla Claesson, ordförande för Fastighetsklubben på Familjebostäder.

Camilla Claesson, ordförande Fastighetsklubben Familjebostäder.

Ger ett sämre privatliv

En oro som flera för fram är att det redan är svårt att anställa och behålla duktiga fastighetsskötare eftersom det är ett bristyrke. Om de allmännyttiga bolagen förlorar förmånerna riskerar flera medarbetare att lämna för privata företag.

– Om vi blir av med de här förmånerna så blir det dels ett sämre privatliv och sämre levnadsstandard. Dels blir det en medvetenhet att avtal som har ingåtts kan försvinna – att man slutar kämpa för fina avtal om det är jättelätt att ta bort dem när det passar för politiken, säger Simon Kappelmark, ordförande för Fastighetsklubben på Bostadsbolaget och fortsätter:

– Risken finns att man blir arg och omotiverad till att göra ett bra jobb. Inte för att man bryr sig mindre om hyresgästerna, men man är ju anställd av någon och där måste det finnas ett förtroende.

Simon Kappelmark, ordförande Fastighetsklubben Bostadsbolaget.

Han får medhåll av Larry Stewart, ombudsman på region Väst.

– När man skriver på ett anställningsavtal är ju förmånerna en del av paketet, anledningen till att man skriver på. Jag skulle inte gå med på att det plötsligt bara ändras, säger ombudsmannen.

Elisabeth Carlsson, personalchef på Bostadsbolaget är försiktig att uttala sig innan beslutet är klubbat i kommunfullmäktige.

– Men det är alltid olyckligt när man upplever att förmåner försvinner. Vi som arbetsgivare tycker inte att det är bra om förmånerna försvinner. Vi tittar utifrån hur vi kan vara en attraktiv arbetsgivare och det är vi genom att erbjuda sådana här förmåner. Ur friskvårdssynpunkt ser jag också hur oerhört viktigt det är att få den där friskvårdstimmen och friskvårdsbidraget för hälsans skull, säger Elisabeth Carlsson.

Centrala och lokala kollektivavtal

Centrala kollektivavtal är Fastighetsanställdas Förbunds avtal mellan med arbetsgivarorganisationerna om vilka regler och arbetsvillkor som ska gälla på jobbet.

Där finns löner, arbetstider, semesterersättning, övertidsersättning, försäkringar, arbetsmiljö och andra arbetsvillkor.

Utöver det kan de lokala Fastighetsklubbarna skriva avtal med respektive arbetsgivare.

I avtalsförhandlingar diskuteras löner och förmåner. Facken menar att de förmåner man har fått motsvarar ett visst löneutrymme som man inte har fått ut.