Demokraterna röstade med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets yrkande i kommunstyrelsen i Göteborg på onsdagen.

Konflikten om personalförmånerna

Politiskt beslut hotar fastighetsskötares avtal

Lön och avtal

Därmed skickas förslaget om att ta bort alla lokala personalförmåner tillbaka till stadsledningskontoret som ska sammanställa en exakt lista över vad som tas bort innan beslutet fattas.

– För mig och Socialdemokraterna är de förmåner som rör avtal fredade. Men jag tror att vi måste få till den här listan innan vi kan säga något om vad som händer med övriga förmåner sedan, säger kommunalrådet Jonas Attenius (S) och fortsätter:

– Det här var en seger. Nu får vi lite andrum och sedan när vi får tillbaka frågan med en lista på vilka förmåner som berörs så får vi ta ställning då.

Jonas Attenius, kommunalråd (S) i Göteborg.

Förmåner är det man kan locka med

Inom flera yrkesområden har förvaltningarna och bolagen svårt med kompetensförsörjningen och där är det viktigt att de kan ha förmåner som kan locka till sig arbetskraft, menar han.

Konflikten om personalförmånerna

M: Likvärdighet viktigare än enskildas förmåner

Nyheter

– Min motsvarighet inom moderaterna här i Göteborg, Nina Miskovsky, har ju sagt till er på Fastighetsfolket att likställda förmåner är viktigt för att Göteborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Men jag instämmer inte, utan det är förmånerna som man faktiskt kan locka med för att klara kompetensförsörjningen, säger Jonas Attenius.

Han tillägger att något som är spännande i det här ärendet är att fackförbunden och arbetsgivarna har stått på samma sida i frågan.

Uppskjutningen öppnar upp tid

Simon Kappelmark är ordförande för Fastighetsklubben på Bostadsbolaget som är ett av de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg som påverkas av beslutet. Han är nöjd med att frågan ska utredas ytterligare.

– Jag tycker att det är skönt att de har tagit sitt förnuft till fånga. Det här öppnar upp tid för att vi ska kunna jobba vidare med politisk påverkan, säger Simon Kappelmark.

Det viktigaste med beskedet att beslutet flyttas fram är att politikerna har tagit till sig principen att man inte kan fatta beslut som rör 55 000 anställda inom kommunen utan att veta exakt vad det är man beslutar om, menar han.

Stadigast att påverka politiker

Nu ska de förtroendevalda från fackligt håll fortsätta att titta på hur och om de kan förhindra att deras personalförmåner tas bort.

– Dels kommer vi att titta på om vi kan få till någonting tillsammans med bolaget som skyddar förmånerna, men den stadigaste vägen är att fortsätta påverka politikerna tror jag, säger Simon Kappelmark.