Göteborgs stad har cirka 55 000 anställda på olika poster i förvaltningar och kommunala bolag. Men förmånerna för de anställda varierar stort beroende på var i kommunen man jobbar. Skillnaderna har också en ojämlik karaktär, där kvinnodominerade arbetsplatser tenderar att ha sämre förmåner än mansdominerade.

Konflikten om personalförmånerna

Politiskt beslut hotar fastighetsskötares avtal

Lön och avtal

Sedan 2016 pågår ett arbete för att skapa mer jämlika förmåner inom Göteborgs stad. En gemensam förmånsportal har skapats och 2019 är det meningen att den ska ersätta de tidigare förmåner som har funnits på olika arbetsplatser.

Vill ta reda på vad som finns

På de kommunala bostadsbolagen har man till exempel förmåner som förmånsbeskattade Västtrafikkort, friskvårdstimme, möjlighet att hyra semesterstugor till rabatterat pris, rikskuponger och rabatterad massage på arbetstid.

De kan försvinna och ersättas av de kostnadsneutrala förmåner som finns i portalen, som inte motsvarar värdet på de tidigare förmånerna enligt Jonas Attenius, socialdemokratiskt kommunalråd i Göteborgs stad.

– Kommunfullmäktige var nära att fatta beslut häromveckan, men vi på den rödgröna sidan gjorde ett gemensamt yrkande och kunde skjuta upp delar av beslutet, berättar han.

– Det vi har skrivit i yrkandet är att vi ska ta reda på vad det är för förmåner som finns innan beslutet klubbas.

Jonas Attenius, kommunalråd (S) i Göteborg.

Personal kan ha avstått löneutrymme

För en tid sedan blev Jonas Attenius uppmärksammad på att det finns en hel del personalförmåner ute på bolagen, som inte ingår i portalen, som skulle ryckas undan för de anställda i och med beslutet. Han anser att det inte har gjorts någon ordentlig konsekvensanalys av vad det skulle innebära om skrivelsen går igenom i den form den har nu.

– Vem säger att lika ska vara lägsta nivån och inte högsta nivån av de personalförmåner som finns, säger Jonas Attenius.

Ett annat problem han ser är att genom åren kan personalen ha avstått löneutrymme för att få dessa förmåner. Det vore att gå emot den svenska modellen om politiker tar bort det genom ett klubbslag.

Det är något som fastighetsskötarna på de allmännyttiga bolagen i staden har retat upp sig rejält på, eftersom de riskerar att bli av med mycket fler förmåner än de får genom den nya portalen.

Hoppas få med Demokraterna

Men de rödgröna partierna har inte längre majoritet i Göteborg. Tack vare att yrkandet gått igenom ska frågan nu tas upp i kommunstyrelsen men sedan är risken stor att det kommer tillbaka i sin nuvarande form till kommunfullmäktige i slutet av maj.

– Vårt hopp för att stoppa det då är om vi kan få med oss Demokraterna, säger Jonas Attenius.

Demokraterna är det nybildade partiet i Göteborg som beskriver sig själva som att de står utanför den traditionella höger-vänster skalan och att de baserar sin politik på fakta och kunskap.

Hittills har de har de stått tillsammans med alliansen och SD för att förändringarna av personalförmånerna ska gå igenom.

Moderaterna backar förslaget

Nina Miskovsky, moderat kommunalråd, håller inte med om att politikerna inte är tillräckligt informerade om vilka förmåner som finns i dagsläget.

– Den sammanställning som stadsledningskontoret har presenterat som bilaga till tjänsteutlåtandet tycker jag är tillräcklig. Det finns givetvis alltid utrymme för att vara ännu mer detaljerad, men det är ett fullgott beslutsunderlag från vårt perspektiv, skriver hon i ett mejlsvar.

Nina Miskovsky, kommunalråd (M) Göteborgs stad.

Flera fackliga företrädare som Fastighetsfolket har pratat med har uttryckt en oro för att det ska bli svårt att behålla och rekrytera fastighetsskötare, som är ett bristyrke, om uppskattade förmåner försvinner.

– Vi tror att en likvärdighet mellan förmånerna som erbjuds de anställda inom Göteborgs stad ska bidra till att göra staden till en mer attraktiv arbetsgivare, säger Nina Miskovsky.