ISS är ett världsomspännande serviceföretag som är verksamt i städbranschen. De är branschledande i Sverige och verkar nu börja agera som en arbetsgivare utan respekt för de anställda och deras förutsättningar.

Oenighet vad som gäller för ISS-städarnas mobiler

Arbetsrätt

De inför en ny mobiltelefonpolicy som kräver användande av egen privat mobiltelefon för att tidrapportera, ansöka om ledighet och för användande av ISS kommunikationskanaler. Den anställde ska använda de appar som ISS har och detta på sin egen privata telefon.

Arbetsredskap är arbetsredskap och ska behandlas därefter

ISS krav på sina städare:

  • Eventuella skador på telefonen ska bekostas av den anställde eftersom det är privat egendom.
  • ISS ersätter inte förlorade telefoner eftersom det är privat egendom.
  • Om skada uppstår ska detta meddelas närmaste chef trots att det är privat egendom.
  • Telefonen ska fungera i ISS IT-miljö trots att det är privat egendom.

Vi i Fastighets, som organiserar städarna fackligt, ser det som självklart att arbetsredskap är arbetsredskap och ska behandlas därefter. Det gäller även telefoner.

”Vi kräver inte att städare ska använda egna telefoner”

Debatt

Så har ISS behandlat frågan för sina anställda tjänstemän. För dem gäller en annan telefonpolicy än för städarna och inte oväntat får de en arbetstelefon som ISS står för.

Jag kan inte kalla vad som nu sker för seriöst beteende

Detta samtidigt som ISS beskriver sig själva som arbetsgivare på följande sätt:

”Genom att behandla människor med respekt, arbeta med gemensamma värderingar och uppmana alla att förverkliga sina talanger, lever ISS sin vision att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i vår bransch”.

Jag kan inte kalla vad som nu sker för seriöst beteende från ett, tidigare, så välrenommerat företag.

Det är inte attraktivt heller.