Den debattartikel som Fastighets ordförande Magnus Pettersson skriver i Fastighetsfolket den 14 maj, rörande de rutiner för tidsredovisning som ISS ämnar införa, innehåller flera sakfel. Vi förutsätter att de bygger på missförstånd och vill därför klargöra några fakta.

”ISS saknar respekt för sina anställda”

Debatt

ISS kräver inte, vilket Pettersson påstår, att medarbetarna måste använda sin egen mobiltelefon för att rapportera arbetstid. Det finns flera andra alternativ. Den som inte har egen telefon kan antingen låna en av företaget eller få ett bidrag till att köpa en. Dessutom kan den som inte vill eller kan använda appen istället använda papper och penna.

Just möjligheten att använda en manuell rutin är en avgörande aspekt på frågan om förmånsbeskattning. Den digitala redovisningen är ju inte obligatorisk, utan en möjlighet bland flera. Det krävs därmed ingen telefon, varken för att utföra arbetsuppgifterna eller för att redovisa arbetstiden. Vi noterar att Skatteverkets expert Pia Blank Thörnroos, som intervjuas i Fastighetsfolket den 14 maj, bekräftar att om företaget ändå skulle förse medarbetaren med telefon ”kan det vara svårt att hävda att telefonen är ett arbetsredskap”.

Magnus Pettersson påstår även att appen kan användas för att ”övervaka” arbetet. Inte heller detta stämmer. Appen är ett hjälpmedel för tidsredovisning, ledighetsansökan med mera och används inte på något sätt för att kontrollera hur medarbetaren utför sina arbetsuppgifter.

Till slut vill vi påpeka att vi naturligtvis respekterar att Fastighets väljer att inta en ståndpunkt som skiljer sig från en utveckling och praxis som sedan länge är accepterad på arbetsmarknaden, både inom och utanför vår bransch. Men ett sådant ställningstagande, med den hårda kritik som framförs, bör ändå bygga på korrekta sakförhållanden och argument. Vi hoppas  därför att detta svar har rätat ut eventuella frågetecken och missuppfattningar.