Städföretaget ISS vill att de anställda ska tidrapportera via sina privata mobiler, vilket Fasighetsfolket tidigare har rapporterat. Skälet uppges vara att en jobbmobil skulle behöva förmånsbeskattas.

Företaget hävdar att reglerna för förmånsbeskattning gör det ekonomiskt olönsamt för medarbetarna att använda mobiltelefoner som betalas av arbetsgivaren.

”ISS saknar respekt för sina anställda”

Debatt

– Skatteverkets regler säger att arbetsgivarens utrustning ska förmånsbeskattas om den inte är av väsentlig betydelse för att en anställd ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Då det inte behövs någon telefon för att utföra själva arbetet, och tidsredovisningen kan ske på annat sätt, är både ISS och medarbetaren skyldig tillämpa reglerna om förmånsbeskattning, skriver Lo Hjorth, HR-chef på ISS i ett mejl till Fastighetsfolket.

Lo Hjorth, HR-chef på ISS.

Fastighets centrala klubb på ISS hävdar å sin sida att lånemobiler inte behöver förmånsbeskattas eftersom de är arbetsredskap.

Kräver abonnemang

Pia Blank Thörnroos är rättslig expert på Skatteverket. Hon bekräftar att mobilerna inte ska förmånsbeskattas om de bara används som arbetsredskap.

– Så länge de anställda inte installerar något annat på dem eller ringer med dem ser jag inget problem, om de skriver ett avtal om att det är detta som gäller, säger hon.

Det som gör det hela extra krångligt är att mobilerna kräver ett abonnemang med mobil internetuppkoppling för att kunna användas till tidrapportering.

–Telefonen och dess app måste kommunicera med ett datanät. En telefon utan abonnemang kan bara kommunicera genom wifi, men städaren har sällan tillgång till eventuella wifi-nät på de platser där de arbetar, hävdar Lo Hjorth.

Föråldrad lagstiftning

När det gäller just detta finns inga tydliga regler, enligt Skatteverket.

– Det är väl det som blir bekymret. Om internetabonnemanget är så begränsat att det inte räcker till privata aktiviteter så är det inte några problem, men om abonnemanget är mer omfattande så kan det leda till att personalen blir förmånsbeskattade. Men det är svårt för mig att lämna ett svar i det enskilda fallet, säger Pia Blank Thörnroos.

Hon har ”stor förståelse” för att de anställda inte vill använda sina privata mobiler till att installera en app som gör att arbetsgivaren kan se var de befinner sig hela tiden och medger att reglerna för förmånsbeskattning gällande mobiler krångliga, vilket beror på en föråldrad lagstiftning.

– Jag förstår om detta upplevs som futtigt, det är ingen viktig fråga för statsfinanserna. Orsaken är att lagstiftningen är från 1980-talet.

Varför gäller inte samma regler för tjänstemännen, som inte förmånsbeskattas även om de ringer privat?

– Det är helt enkelt för att de ofta har arbeten som innebär att de behöver använda sin telefon även efter arbetstid, och att det i de flesta abonnemang i dag inte går att skilja det privata användandet från tjänsteutövningen, säger Pia Blank Thörnroos.

Olika regelverk

Klubben uppmanar medlemmarna att inte använda sina privata mobiler, och hänvisar till att företaget i Finland förser de anställda med både mobiler och abonnemang. Men det har ingen betydelse, hävdar arbetsgivaren.

– ISS i Sverige och Finland är två separata bolag i olika länder med olika regelverk. Därför är jämförelser mellan länder inte relevanta. Vi står för de beslut som vi fattar, medan ISS i Finland får tala för sig.

Vad säger ni om fackets uppmaning till medlemmarna att inte använda sina privata mobiler?

– Vi konstaterar bara att de då har möjlighet att antingen låna en av oss eller använda pappersrutinen, skriver Lo Hjorth på ISS.

För att få reda på vad som gäller rekommenderar Pia Blank Thörnroos de anställda att ställa frågan till sitt lokala skattekontor, där de är registrerade.

– Men problemet är att om arbetsgivaren insisterar på att reglerna om arbetsredskap inte är uppfyllda är det svårt för Skatteverket att hävda motsatsen. Deras invändning är att de inte kräver digital redovisning, utan att det bara är ett erbjudande. Om det är så kan det vara svårt att hävda att telefonen är ett arbetsredskap, säger hon.

Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson är starkt kritisk till ISS agerande i frågan.
– Vi i Fastighets, som organiserar städarna fackligt, ser det som självklart att arbetsredskap är arbetsredskap och ska behandlas därefter. Det gäller även telefoner. Jag kan inte kalla vad som nu sker för seriöst beteende från ett, tidigare, så välrenommerat företag, skriver han i en debattartikel i Fastighetsfolket.

Detta har hänt

  • Städföretaget ISS beslutade att de anställda skulle börja tidrapportera sina arbetspass via en app i sina privata mobiler.
  • Fastighets klubb på ISS motsatte sig detta.
  • Den centrala mbl-förhandlingen resulterade i att det fortfarande ska gå att tidrapportera med papper och penna, att de anställda kan få ett bidrag på 500 kronor vid inköp av mobil eller att de får låna en mobil om de tecknar ett privat abonnemang.
  • Däremot kommer de anställda inte få tillgång till ett företagsabonnemang som betalas av arbetsgivaren.