600 000 människor i Sverige bor i 180 stycken så kallat särskilt utsatta områden. Ett av dem är Herrgården, som är ett delområde i Rosengård i Malmö. Där har det dominerande fastighetsbolaget genom ett medvetet arbete lyckats vända trenden.

Ett av de knepigaste områdena i landet

Utvecklingen beskrivs i rapporten ”Droppen som urholkar stenen” av bland andra Ingvar Nilsson, nationalekonom och en av Sveriges ledande forskare om utanförskapets kostnader för samhället.

– Rosengård är ett av de knepigaste områdena i landet och Herrgården är knepigast i Rosengård. Det kan kännas som en naturlag, att det inte går att förändra dessa områden, men det gör det, säger han.

Ingvar Nilsson, nationalekonom.

”Kackerlackshusen”

I rapporten beskrivs utvecklingen i Herrgården från 2013, då fastighetsbolaget Victoria Park köpte majoriteten av bostäderna. De var då mycket nedgångna och gick under benämningen ”Kackerlackshusen” i medierna.

Efter omfattande upprustning och sociala insatser har inkomster, valdeltagande och skolresultat gått upp, medan brottslighet, bränder och andelen socialbidragstagare gått ned.

Personalens trygghet prioriteras i utsatta områden

Arbetsmiljö

– Om det är normalt att hissen inte fungerar, att det luktar kiss i trappuppgången och att bli
hotad, blir det även normalt att misslyckas i skolan. Och när du misslyckas i skolan står rekryterarna till de kriminella gängen beredda. Där behöver man inget cv, säger Ingvar Nilsson.

Gammeldags portvakter

Victoria Park genomförde en lång rad åtgärder, allt från materiella förbättringar som renoveringar, belysning och fönsterbyte, till sociala åtgärder som högre krav på nya hyresgäster och att förbättra relationen till de boende genom att rekrytera dem. Devisen var ”du kastar inte ut soporna genom fönstret om du känner den som städar”.

– Ett annat exempel är att anställa unga arbetslösa som gammeldags portvakter. De kan säga: plocka upp det där annars pratar jag med din mamma, säger Ingvar Nilsson.

Konkret integration

Men även de ordinarie fastighetsskötarna har en viktig funktion att fylla, anser han.

– De fungerar som guider eller mentorer till de här ungdomarna, som inte känner till arbetsmarknaden. De är viktiga som förebilder för hur man beter sig på en arbetsplats.

Han menar att detta har varit mycket lyckat i Herrgården.

– Det kan man se rent praktiskt om man går in i fikarummet på Bobutiken. En blandning av lite äldre svenska, vita män och ungdomar från andra länder, med andra hudfärger och språk. Då ser man konkret integration i vardagen. Det är inte massa snack utan handlar om att jobba sida vid sida, säger Ingvar Nilsson.

Herrgården

  • Ett område i stadsdelen Rosengård i Malmö som består av flerfamiljshus byggda i slutet av 1960-talet.
  • Fastigheterna har bytt ägare ett flertal gånger, och köptes av bolaget Victoria Park 2013, för 3 800 kronor per kvadratmeter.