Nu under våren får alla som arbetar i LO-yrken och som tjänat in avtalspension ett brev från Fora som sköter LO-arbetarnas pensionspengar. Brevet innehåller ett årsbesked som visar hur mycket pengar som betalats in och hur pensionsförvaltningen utvecklar sig.

Avtalspension betalas av arbetsgivaren

Pensionen består av flera delar. Den allmänna pensionen får alla beroende på hur mycket en jobbat och tjänat under livet. När du arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal har du också rätt till avtalspension.

Därför ska du inte vänta med att tänka på pensionen

Så funkar det

Börjar tjäna in vid 25

Arbetsgivarna ska betala in motsvarande 4,5 procent av din lön från det att du fyller 25 tills du blir 65. Men det är inte alltid som arbetsgivarna gör rätt.

Fora som förvaltar pensionspengarna uppmanar därför alla att gå igenom sina uppgifter.

–Att jämföra sin faktiska pensionsgrundande lön under ett specifikt år med uppgifterna om den inrapporterade lönen från arbetsgivare är något som vi absolut uppmanar till. Det ger en överblick och i den händelse något misstämmer kan det åtgärdas, förklarar Foras pensionsexpert Thomas Billberger.

Insåg felet på kursen

Det här kan alltså kollas antingen i det brev som skickas ut, eller genom att logga in på ”mina sidor” på fora.se. Det var det som Alisa Cerimovic gjorde.

–Jag var på en facklig kurs till skolinformatör. Där var det en som visade oss hur man kan kolla det här. Då såg jag att min förra arbetsgivare betalat in avtalspension i två år men inte det tredje året jag jobbade där.

Hur mycket pengar rör det sig om?
—Det var ungefär 40 000 kronor.

Vad tänkte du när du såg att arbetsgivaren gjort fel?
–Att det inte är rättvist. Man kämpar och det är ju därför man jobbar, för att tjäna pengar. Det här var alldeles nyligen jag upptäckte, men nu ska jag kontakta arbetsgivaren så att de betalar in, säger Alisa Cerimovic.

Alisa tänker att hon i fortsättningen kommer att titta noga på pensionsbeskeden.

– Jag kommer såklart att kolla noga på Fora varje år, nu vet jag hur man gör, säger Alisa Cerimovic.

Så kollar du inbetalningen

Är det helt tomt i årsbeskedet för ett år är det förstås lätt att ana oråd. Men hur kan en annars veta om arbetsgivaren betalat in rätt summa? Det finns flera sätt: genom den egna inkomstdeklarationen, Skatteverkets KU10-blankett eller lönespecifikationerna från arbetsgivaren.

Som huvudregel så ska inrapporterad lönesumma till Fora för aktuellt inkomstår i stort överensstämma med de uppgifterna som finns på till exempel lönespecifikationerna från samma år. Det är den utbetalda bruttolönen som den pensionsmedförande lönen i Avtalspension SAF-LO ska grundas på, och avtalspensionen är 4,5 procent av bruttolönen.

Och om det verkar felaktigt?

–Förslagsvis så börjar man med att kontakta arbetsgivaren och gör den uppmärksam på detta för att ge möjlighet till att rätta uppgifterna. I nästa steg kan individen kontakta Fora eller sitt fackombud för vägledning kring om och hur man kan gå vidare, säger Thomas Billberger på Fora.

Pengarna växer på sikt

Missade inbetalningar kan ge stor betydelse för pensionen på sikt. I synnerhet för yngre personer, eftersom pengarna hinner förräntas över tid.

Som exempel kan en person i 25-30-årsåldern, som tjänar 24 000 kronor i månaden, gå miste om 65 000 kronor i pensionsavsättning om den inte får avtalspension inbetald under en femårsperiod. Till det kommer avkastningen på pensionskapitalet över tid.

–Räntapåränta-effekten kan bli stor över lång tid. Storleken på framtida pensionsförmån är svår att säga, men som schablon skulle ett inbetalt kapital på 65 000 kr mellan 25 och 30 års ålder kunna ge 500-1000 kronor i livsvarig pension, säger Thomas Billberger på Fora.

Så mycket kan pensionspengarna växa

Under en femårsperiod ger en månadslön på 24 000 kronor 65 000 kronor i pensionsinbetalning. Till detta kommer avkastningen över tid. En inbetalning i 25-30-årsåldern på 65 000 kronor skulle enligt en schablonberäkning kunna ge 500-1000 kronor i månaden i pension.