En månad har gått sedan Georges Tachijian gick i pension, efter mer än tio år som anställd på Samhall.
Men i stället för att lugnt kunna luta sig tillbaka i tillvaron, är det något som äter inom honom – och som har gjort så de senaste två åren.
– Jag vill bara känna mig fri, säger Georges Tachijian.

Fick gå flera utbildningar

Precis som många andra på företaget började han jobba som lokalvårdare på Samhall. Tack vare det engagemang som han visade för sitt arbete och sina kollegor, fick Georges Tachijian gå vidare och utbildades först till instruktör och sedan till teamledare.

Så har det gått sedan Samhalls städare tog över Arlanda

På jobbet

När han några år senare började på Ikea Barkarby gick hans nya chef med på att låta Georges Tachijian gå en utbildning för att bli driftledare, den högsta positionen som en ”vanlig” anställd på Samhall kan nå.

Här uppstod också roten till den konflikt som pågått mellan honom och arbetsgivaren.
– Jag känner mig orättvist behandlad. Det har påverkat min hälsa, säger han.

Fick intyg på att ha gått kurs

Georges Tachijian har de facto gått en driftledarutbildning, det har han bevis på i form av ett påskrivet intyg. Han säger också att han efter utbildningen har utfört arbetsuppgifter som just driftledare på Ikea Barkarby, men inte fått något lönepåslag för det.
– En driftledare ska tillhöra lönenivå 4 på Samhall, säger Esagh Najmeddin, klubbordförande på Samhall i Stockholm.
Det är han som försökt medla mellan Georges Tachijian, som legat på lönenivå 3, och arbetsgivaren om huruvida han ska räknas som driftledare eller inte.

Trots avklarad kurs registrerades Georges Tachijian aldrig som driftledare. Chefen gav honom i stället beskedet att så skulle ske nästkommande månad – något som sedan sköts upp flera gånger.
– Men alla på Ikea känner mig som driftledare, jag har haft samma ansvar som de andra, säger Georges Tachijian.

Räcker inte med bara utbildning

Men enligt arbetsgivaren har Georges Tichijan saknat kompetens, trots att han gått driftledarutbildningen. Det är den bild som Esagh Najmeddin fått i sin kontakt med Georges Tachijians förra chef på Ikea Barkarby.
Chefen, som inte längre jobbar kvar, menar att det inte räcker med bara utbildning för att man ska utses till driftledare.
– Man måste också fungera som driftledare på arbetsplatsen och enligt arbetsgivaren fanns det brister, säger Esagh Najmeddin.

Men Georges Tachijian blir aldrig kallad till något möte av chefen för att informeras om den upplevda kompetensbristen. Han får heller ingen information om vad han skulle behöva göra för att eventuellt bli registrerad som driftledare.
Han får heller aldrig något slutgiltigt besked om att han tvärtom skulle ha valts bort som driftledare, trots genomförd utbildning.
– Den informationen saknades mellan honom och chefen, säger Esagh Najmeddin, som menar att arbetsgivaren här har gjort fel med att inte vara tydlig nog.

– Arbetsgivaren borde ha kallat honom och förklarat vad för kompetens som saknades. Man skulle haft ett möte och förklarat för honom varför man inte ville ha honom som driftledare. Då skulle han ha förstått exakt vilka som var hans arbetsuppgifter, fortsätter han.

Jobbade ändå som driftledare

Georges Tachijian fortsätter att hoppa in som driftledare, trots att han officiellt inte är registrerad som någon sådan på Samhall.
– Vi var fyra driftledare som delade upp arbetsuppgifterna sinsemellan, berättar han.

Av de andra driftledarna på Ikea Barkarby har Esagh Najmeddin fått förklarat för sig att det finns en rutin för när en ny driftledare presenteras för de andra kollegorna, en slags introduktion där samtliga anställda får veta vilka nya arbetsuppgifter som man har.
Någon sådan gjordes aldrig för Georges Tachijian. Trots detta fortsatte han att hoppa in som driftledare.
– Han gjorde jobbet men fick inte betalt för det. Facket sa att han inte skulle göra de arbetsuppgifterna, säger Esagh Najmeddin.

Förhandlingar ledde ingenvart

Enligt ombudsman Mohamad Elmarghichi görs flera förhandlingar som inte leder någonvart.
– Vi försökte få Samhall att ändra på sitt beslut med hjälp av de argument som Georges hävdade. Men det gick inte arbetsgivaren med på eftersom de hade flera andra driftledare på samma plats, säger han.

Till slut omplaceras Georges Tachijian till en Coop-butik, där han har jobbat fram till pensionering i april – och som driftledare vid behov.

Har problem med sömnen

Georges Tachijian är övertygad om att det rör sig om en disciplinär omplacering, som straff för att han gjort sig besvärlig med sin chef.
Han har heller aldrig haft några problem med andra chefer eller kollegor under sina tio år på Samhall, det bekräftas av en kollega som jobbat med Georges Tachijian på flera objekt och som vill vara anonym.

Det upplevda sveket från arbetsgivaren har tagit hårt på honom, speciellt eftersom han alltid följt reglerna och ställt upp för arbetsgivare och kollegor.
Trots att det gått några år sedan han slutade på Ikea Barkarby, tampas Georges Tachijian fortfarande med sömnproblem.
– Jag kan inte sova bra, tankarna kommer automatiskt, säger han.

Han är också besviken över att ha gått miste om det extra lönepåslag som han hade sett fram emot skulle kunna dryga ut pensionen något.
– Men det handlar inte om pengar, utan om rättvisa och respekt, säger Georges Tachijian.

”Naturligtvis ytterst beklagligt”

Henrik Fitinghoff, presschef på Samhall, kan inte kommentera det här enskilda fallet utan bara ge generella svar. Han tycker det är väldigt tråkigt att en före detta medarbetare upplever sig missförstådd.
– Men trots att vi har tydliga rutiner och ständigt arbetar med att ha en tydlig kommunikation och dialog med våra medarbetare uppstår ibland situationer som leder till missförstånd, säger han.

Hur rutinerna ser ut för fördelningen av arbetet ser väldigt olika ut beroende på vilket av Samhalls objekt och arbetsplatser det handlar om. Enligt Henrik Fitinghoff är det generellt sett driftledaren tillsammans med områdeschefen som är ansvarig för arbetsfördelningen.
– I normalfallet finns inga som helst gråzoner eller möjligheter till missförstånd gällande vilka arbetsuppgifter en medarbetare har, säger han.

Men misstag kan ske och har det skett i Georges Tachijians fall är det ”naturligtvis ytterst beklagligt”, fortsätter Henrik Fitinghoff.

Samtidigt framhåller presschefen att det är vanligt inom de flesta yrken att man får rycka in och vikariera tillfälligt.
– Utifrån beskrivningen antar jag att det är det som skett och att det inte per automatik innebär att personen anställs som det den vikarierar som, eller har full kompetens, säger Henrik Fitinghoff.