Jag har träffat en av de städare som Försäkringskassan bedömer ska söka nya jobb. eftersom hon har arbetsförmåga för vanliga jobb på arbetsmarknaden, som det heter. Hon heter Lotta Wahlén, är 63 år och har opererat axeln som blivit utsliten av städjobbet. Hon har ständig värk, inte bara i axeln utan i rygg, nacke, händer, knän och fötter. Hon tänker själv att hennes chanser att få nytt jobb är små. Chansen att få sjukersättning, det som förr kallades sjukpension, är i princip lika liten. Så vad göra? Hon kan förstås välja att gå i förtida pension, men det är ekonomiskt svårt. Så hon går tillbaka till städjobbet, har värk varje dag, men hoppas härda ut så länge som möjligt. Det är starkt av henne, men är det mänskligt att tvingas till det?

Det är så mycket som är sjukt med sjukförsäkringen. Till att börja med bygger systemet på att arbetsgivare ansvarar för rehabilitering och arbetsanpassning – vilket är sunt och självklart, men i alltför många fall funkar det verkligen inte. Vilket gör att sjukdagarna tickar på utan att den sjukskrivna kommer närmare att bli helt återställd.

Sedan är systemet också blint för klasskillnader. En ny rapport från idéinstitutet Katalys visar att lågutbildade drabbas mer än andra av att få sjukpenningen indragen. Ett växande problem, eftersom andelen med indragen sjukpeng ökat de senaste åren.

En av orsakerna är att sjukskrivnas arbetsförmåga prövas mot en större del av arbetsmarknaden än tidigare och att tidsgränserna inte tar hänsyn till exempelvis ålder eller utbildningsbakgrund.Att det är extremt svårt att få sjukersättning, fast en person är nära pensionsåldern och dras med allvarliga diagnoser är allmänt känt. Men varför? Hur kan systemet vara så kallt och hårt?

Att det är extremt svårt att få sjukersättning, även för personer nära pensionen och med allvarliga diagnoser, är uppmärksammat och kritiserat sedan länge. Hur kan vi fortsätta att ha ett så kallt och hårt system?

Det är dags att politiker tar tag i problemet, men också att de ser över hela sjukförsäkringen. Att arbetarklassen straffas ut från sjukpengen duger inte.