Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal ska din arbetsgivare varje år betala in pengar till din tjänstepension. Om arbetsgivaren fuskar med inbetalningen blir din pension lidande.

Städaren Alisa Cerimovic förlorade runt 40 000 kronor då en tidigare arbetsgivare inte betalat in pengar för alla år som hon arbetat där. Företaget hade bara betalat in tjänstepension för två av tre år som hon arbetat på företaget. Det upptäckte hon själv då hon kontrollerade sin pensionspremie i Fora, som sköter pensions- och försäkringssystemet.

Nu ska Fastighets granska runt 500 arbetsgivares pensionsinbetalningar, för att säkerställa att medlemmarna får sina pensionspengar. 

– Våra medlemmar har redan låga löner och pensioner, och om arbetsgivare gör fel med pensionsinbetalningarna kan de förlora stora summor pengar. Med projektet vill vi säkra medlemmarnas pensionspengar. Vi vill också öka medvetenheten om vikten av att själv kontrollera att man har fått rätt pengar avsatta, säger Ewa Edström, ombudsman på Fastighets. 

Porträtt på Ewa Edström i en skjorta med leopardmönster.
Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.

För några år sedan granskade Hotell- och restaurangfacket, HRF, drygt 300 kollektivavtalsanslutna företag i Göteborg. Genom att jämföra årsredovisningen för hur många anställda ett företag har och hur många det redovisat till Fora, går det att se om företaget betalar in pensionspremie för alla sina anställda. Knappt 50 företag, eller nästan vart sjätte, hade så stora fel att det är troligt att det rör sig om medvetet fusk.

Fastighets ska göra samma slags granskning av 500 av förbundets arbetsgivare med hängavtal inom städ. 

– Vi har gjort en stickprovskontroll och hittat företag som vi vill granska närmare. HRF:s branscher har i mångt och mycket samma förutsättningar som städbranschen. Vi befarar att det kan förekomma lika mycket slarv eller fusk med pensionerna inom våra branscher, säger Ewa Edström. 

Projektet pågår från 1 september till 31 november och två anställda kommer att arbeta heltid med att granska pensionsinbetalningarna. Satsningen finansieras av LO. 

Så mycket kan du förlora om arbetsgivaren slarvar

Från att du fyller 25 år tills du fyller 65 år ska din arbetsgivare betala in motsvarande 4,5 procent av din lön till tjänstepensionen. En lön på 24 000 ger exempelvis 65 000 kronor i pensionsinbetalning på fem år. Till det kommer avkastning över tid.