De som köper städtjänster ställer sällan krav på bra arbetsförhållanden i upphandlingarna. Den slutsatsen drar Arbetsmiljöverket efter de inspektioner som gjorts i städbranschen. Verket hittade brister i arbetsmiljön hos 447, eller 84 procent, av de 532 privata städföretag som inspekterats under 2018. 

– Det blir ofta det företag som lämnar det billigaste anbudet som vinner upphandlingen. När städuppdraget går till det företag som gör jobbet för lägsta priset är det ofta arbetstiden man skurit ned på. Det innebär att städarna ska göra samma jobb på kortare tid. Självklart kan det leda till risker i arbetet, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket. 

Städare mår sämst av att gå till jobbet

Arbetsmiljö

En vanlig brist är att arbetsgivaren inte undersökt eller bedömt de risker som finns när det gäller belastningsskador och ergonomi på lokalvårdarnas arbetsplatser. Torbjörn Jonsson, ombudsman på Fastighets, är inte förvånad över att 84 procent av städföretagen som inspekterats har brister i arbetsmiljön. 

– Städ är den bransch som har störst arbetsmiljöproblem. När det gäller andra tjänster som köps så ställer man krav på kvalitet, men med städ är det alltid lägsta pris som gäller. Många gånger ställer inte köparen krav på varken kollektivavtal, att de anställda har en försäkring eller grundläggande utbildning för jobbet, säger Torbjörn Jonsson. 

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöombudsman på Fastighets

Enligt Arbetsmiljöverket är skillnaderna i arbetsmiljöarbetet stora mellan olika arbetsgivare. Mindre och nystartade städföretag har oftare bristande kunskaper om arbetsmiljö än större företag. 

– Små företag har generellt sett sämre kunskaper om sådant som belastningsskador och risker med kemikalier. Det ser vi exempelvis inom hemstädning. Där använder städarna ofta kundens produkter som köpts i mataffären. Men sådana produkter är ju inte anpassade till professionellt bruk, säger Heli Aarnipuro. 

Pernilla Enebrink är näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen. Hon vill inte kommentera att 84 procent av de inspekterade städföretagen har brister i arbetsmiljön utan att ha haft möjlighet att studerat statistiken närmare. 

– Det är arbetsgivarens ansvar att säkra en god arbetsmiljö och vi arbetar ständigt med att stötta våra medlemsföretag i arbetsmiljöfrågor. Många av de mindre och nystartade företagen är inte medlemmar hos oss, men vi jobbar för att nå också dem, säger Pernilla Enebrink. 

Enligt Torbjörn Jonsson är kravet på att väga in arbetsmiljön i upphandlingar en fråga där fack och arbetsgivarorganisation är överens. 

– Det är ett gemensamt intresse från arbetsgivar- och arbetstagarorganisation. Vi vill ge en större del av marknaden till de arbetsgivare som sköter sig och se till att de oseriösa företagen får färre uppdrag, säger Torbjörn Jonsson. 

Arbetsmiljöverkets inspektioner av städföretag

Arbetsmiljöverkets inspektioner på privata städföretag förra året är en del av en treårig nationell insats som pågår mellan 2018 och 2020. I år ligger fokus på den städning som utförs i kommunernas och regionernas regi.