Såväl Handels som HRF genomför egna lönepolitiska utredningar och avvaktar dessa innan de tar ställning till 6F:s förslag. 

Livs, som är ett av industriförbunden, säger i en skriftlig kommentar att 6F:s förslag att skrota industriavtalet och istället låta LO, svenskt näringsliv och PTK förhandla fram ett avtal är en farlig väg för svensk lönebildning.

Handels tar inte ställning till 6F:s förslag i detalj men förste vice ordförande Linda Palmetzhofer tycker att det finns flera punkter som är viktiga att diskutera. 

– Dit hör hur vi fördelar lön mellan män och kvinnor och arbetare och tjänstemän, säger hon.

”Måste lyfta blicken”

Hon understryker samtidigt att en ny modell för lönebildningen behöver ett brett stöd. Så att alla kan känna sig bekväma. 

– Frågan om industriavtalet är uppe på bordet och det är bra att vi vågar diskutera den. Alla förbund har till uppgift att företräda sina medlemmar, men vi måste dessutom lyfta blicken och se lönebildningen i ett samhällsperspektiv. 

Fastighets: Vi vill skrota industriavtalet

Lön och avtal

6F:s krav inför kommande avtalsrörelse, med en brytpunkt på 28 000 för påslag i kronor, är intressant, tycker Linda Palmetzhofer.

– Men det är för tidigt att säga en exakt summa. Den typen av modell har vi haft och den har haft effekt. Inom Handels pratar vi dock bara om kronor och ören, aldrig procent. Vi har LO-samordningen, men förbunden jobbar på olika sätt. Men vi För Handels är lönen viktig, men det handlar inte bara om lön. Även med en bra timlön är det nödvändigt att medlemmarna får fasta heltidsjobb.

– För oss är lön lika viktigt som hur många timmar medlemmen får jobba, om det är enstaka timmar, 20 timmar, heltid eller något annat arbetstidsmått.  

Hotell- och restaurangfackets avtalssekreterare Per Persson säger att HRF inte har studerat 6F:s förslag i detalj, men att förbundet tycker att det är bra att diskutera industrinormeringen. Det gynnar alla i slutändan.  

– Vi ska ha en ständig diskussion om normen och hur den sätts, genom industriavtalet, enligt 6F:s förslag eller på något annat sätt, säger han. 

”Vi är beroende”

Även HRF arbetar på en egen lönepolitisk rapport som ska komma till vintern. Var den landar är oklart. När det gäller löneökningar är HRF inte intresserade av att bara prata om kronor och ören, i motsats till Handeln. 

– Det är bättre för våra medlemmar med kronor, men vi är inte låsta vid det, säger Per Persson. 

Det är för tidigt att nu prata om nivåerna på lönekraven till nästa avtalsrörelse, enligt Per Persson, därför har HRF ingen kommentar till 6F:s förslag att sätta gränsen för låglönesatsningar vid 28 000 kronor. 

– Vi ska förhandla om detta inom LO, säger han. Vi gör först en egen analys. Det viktiga för oss är att LO kan samla sig kring något som gynnar alla. Samtidigt är vi de som tjänar mest på att LO håller ihop i samordnade förhandlingar. Vi är beroende av de andra 13 förbundens stöd i våra förhandlingar, säger Per Persson.

Hur ska ni göra för att få med er industrin på förändringar i lönebildningen?

– Det här är inga lätta frågor. Olika branscher kräver olika lösningar. Men det är sunt om vi kan börja diskutera frågan i alla fall, säger Per Persson. 

Livs ordförande Eva Gouvelin, anser att ett skrotande av industriavtalet skulle riskera att slå tillbaka på alla löntagargrupper på hela arbetsmarknaden, eftersom Sverige är ett litet exportberoende land.

– Livs har, tillsammans med övriga förbund i Facken inom industrin, länge välkomnat en konstruktiv diskussion om hur Industriavtalet kan utvecklas, men att föreslå att det ska skrotas är helt enkel inte seriöst, säger hon.

”Framgång för Sverige”

Eva Gouvelin skriver att Industriavtalet har varit och är en framgång för Sverige. 

– Det har gett reallöneökningar och stärkt den svenska konkurrenskraften. Utan en industri som är internationellt konkurrenskraftig ökar arbetslösheten i många branscher och då sjunker lönerna för alla.

Hon hävdar också att löneskillnaderna mellan kvinnor och män och mellan arbetare och tjänstemän minskat tack vare industriavtalet. Förra årets satsning på undersköterskor inom LO-samordningen är ett exempel på de satsningar som gjorts inom ramen för industrinormeringen. 

Hon hänvisar till LO:s lönerapport från 2018 som visar att kvinnors löner ökade med en halv procent mer om året än mäns löner mellan 2015 och 2017. Enligt Livs är industrins normering inte problemet, utan en del av lösningen.

Kommunal och IF Metall avböjer att kommentera i nuläget.

Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.