Text: Matilda Träff
Foto: Hans Olof Utsi
Inläsning: Kajsa Olsson

Publicerat i Fastighetsfolket #4 maj 2019.

Läs reportaget här.