Text: Lars Hjertberg
Foto: Magnus Sundberg
Inläsning: Matilda Träff

Publicerat i Fastighetsfolket #8 oktober 2019.

Läs reportaget här.