Fastighetsskötarna på det kommunala bostadsbolaget Vallonbygden i Finspång har sin verksamhet i ljusa, anrika lokaler med stora välvda fönster.

Huset byggdes som värdshus i början av 1800-talet, men har totalrenoverats inuti.

– Men nu håller de flesta av oss på att lämna det här stället, säger en av de anställda.

17 av 27 försvinner

Anledningen är en omorganisation som pågår på Vallonbygden på grund av att kommunen, i mars 2019, beslutade att ta tillbaka en del av fastighetsskötseln i egen regi från och med årsskiftet.

Totalt slutar 17 av tidigare 27 anställda i och med omorganisationen.

8 väljer att gå vidare till andra jobb

Åtta av dem var erbjudna tjänster i den nya organisationen men väljer ändå att gå vidare till andra jobb.

Tre personer blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, fyra blev erbjudna att gå över till kommunens nya fastighetsenhet när det stod klart att fastighetsskötseln flyttas och två går i pension.

Några nya tjänster skapas i och med omgörningen vilket har lett till nyanställningar och efter årsskiftet kommer de att vara 23 anställda på Vallonbygden.

”Har inte varit delaktiga alls”

Fastighetsfolket har träffat en handfull av de anställda på Vallonbygden, varav vissa ska vara kvar och vissa går vidare till andra jobb.

Men de är alla kritiska till hur omorganisationen har hanterats.

– Vi har förståelse för att man behöver göra en omorganisation, men man kan göra på olika sätt, säger en av dem.

Tidigare har i princip ingen sagt upp sig härifrån

Han och flera andra kollegor menar att personalens åsikter inte har lyssnats på under processen med omorganisationen.

– Vi har inte varit delaktiga alls, säger en anställd och får medhåll av ytterligare en kollega:

– De gånger vi har suttit i möte om det här, i upp till två och en halv timme, har det inte spelat någon roll vad vi har sagt. Det är redan bestämt hur det ska gå till.

Har förändrats på kort tid

År 2017 började Hans-Erik Olofsson som vd på Vallonbygden.

De anställda som Fastighetsfolket har pratat med menar att samarbetet med vd:n har fungerat dåligt.

– Vd:n bryr sig inte om att man säger upp sig. Han säger inte ett ord. Det som grämer mig är att det har varit en så bra arbetsplats, men det har förändrats på så kort tid, säger en anställd och fortsätter:

– Tidigare har i princip ingen sagt upp sig härifrån. Alla som har slutat har gjort det av naturliga skäl, men nu väljer så många att sluta.

Enligt personalen som vi har pratat med är det otydligt vad tjänstebeskrivningarna i den nya organisationen innebär.

Allt har MBL:ats

Men Hans-Erik Olofsson håller inte med om det.

– Tjänstebeskrivningarna har gåtts igenom med facken och det är inte så stor skillnad jämfört med tidigare, säger han.

Han tycker inte heller att det har varit några problem med samarbetet mellan ledning och anställda under omorganisationen.

– Vi har gett information löpande och förhandlat med facken. Allt har MBL:ats, säger Hans-Erik Olofsson.

Facket: Oroande att så många slutar

Lennart Mauritzon, regionansvarig i Tvärs, har varit inkopplad i och med omorganisationen.

– Vi som fackförbund kan ju inte förhindra att arbetsgivaren driver igenom förändringar. Det vi kan göra vid MBL-förhandlingar är att framföra våra synpunkter på det, säger han och fortsätter:

– I det här fallet är det oroande att så många väljer att lämna arbetsplatsen och att det är personal som har trivts bra, men som inte tror att de kommer kunna trivas på företaget framöver.