Att få igång den fackliga verksamheten i klubbar på arbetsplatserna är ett av de prioriterade målen för Fastighets under 2020.

– Förändringen av organisationen för några år sedan där vi startade avdelningarna har gjort att klubbarna känner sig lite i skymundan, säger förbundsordförande Magnus Pettersson på förbundsmötet.

Ordförande Magnus Pettersson på förbundsmötet 2019.

Mycket kraft kommer också att läggas på avtalsrörelsen 2020. Fastighets har avtal som löper ut från sista mars till sista oktober.

– Så det är en lång avtalsrörelse, säger Magnus Pettersson.

Fyllnadsval till förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen godkände också Gabriel Johansson i region Tvärs som ersättare i förbundsstyrelsen, istället för Frida Cederborg som har blivit anställd i region Ost.

Gabriel Johansson

Frida Cederborg

Numera pensionerade ombudsmannen Peter Frommelin belönades med Fastighets guldnål på förbundsmötet.

Han började sin bana som fönsterputsare och arbetade sedan inom specialstäd innan han blev förtroendevald på heltid och sedan anställd som ombudsman.

– Efter 21 år som ombudsman vill jag tacka alla som jag känt inom förbundet, sade Peter Frommelin när han tog emot guldnålen.

Peter Frommelin tar emot guldnålen.

Även Conny Lundin på region Tvärs och Marie-Louise Olsson på region Väst har pensionerats och gjort sig förtjänta av en guldnål.

De var inte på plats på förbundsmötet och kommer att uppmärksammas vid senare tillfälle.