Text och inläsning: Kajsa Olsson
Foto: Anna Simonsson

Publicerad i Fastighetsfolket #9 i november 2019.

Läs reportaget här.