Många rengöringsmedel som används vid städning innehåller ämnen som är farliga för både människor och miljön. Men allt fler städföretag arbetar med att minska användningen av skadliga kemikalier. Johanna Löfbom är utredare på kemikalieinspektionen. Hon rekommenderar att städföretagen väljer miljömärkta produkter.

– Men oavsett om medlet är miljömärkt eller inte är det viktigt att läsa igenom all information om produkten på etiketten och säkerhetsdatabladet. Innan medlet används måste du veta hur du ska skydda sig under användandet, och hur det ska hanteras för att inte skada miljön. Vissa medel får till exempel inte hällas ut i avloppet, säger Johanna Löfbom.

Kemikalier används i onödan

Ofta används rengöringsmedel vid tillfällen då det egentligen hade kunnat räcka med vatten, menar Johanna Löfbom. Och när rengöringsmedel väl behövs är det viktigt att inte använda för mycket.

– Det kan vara mer miljövänligt att företag köper in koncentrerade produkter som innehåller mindre vatten. Då minskar ju utsläppen från transporterna av produkten. Samtidigt måste den som hanterar en koncentrerad produkt vara noggrann med att använda rätt skyddsutrustning. Och doseringen måste skötas med stor noggrannhet för att produkten inte ska skada miljön, säger Johanna Löfbom.

Johanna Löfbom, utredare på Kemikalieinspektionen

Ny metod: Bakterier äter upp smutsen

Ny forskning har också gjort det möjligt att byta ut kemikalier mot nya miljövänligare alternativ. Ett exempel är bakterier som kan användas i stället för kemiska rengöringsmedel. Tekniken används redan på flera håll i Sverige. Bo Mattiasson som är professor i bioteknik har forskat på bakterier som kan användas för att rengöra avlopp.

– Bakterierna äter helt enkelt upp smutsen och beläggningarna i avloppen. Det är väldigt effektivt. Jag tror att det är en metod som kommer bli stor i framtiden, säger Bo Mattiasson.

Så funkar ”städbakterierna”:

Ny forskning visar att mikroorganismer kan användas i stället för kemiska ämnen i städprodukter. Bakterierna som tillsätts lever nämligen på fett och organiskt material, och ”äter upp” smutsen. De olika mikroorganismerna som används är bra på olika saker och är ofarliga för människan.

Avjoniserat vatten minskar behovet av rengöringsmedel

Avjoniserat vatten är också en relativt ny metod som används i städbranschen. När vattnet avjonas tas salter och metaller bort, vilket gör att mängden rengöringsmedel kan minskas. Det berättar Charlotta Turner som är professor i analytisk kemi.

Charlotta Turner, forskare i analytisk kemi vid Kemiska institutionen, Lunds universitet

– Om det finns salter i vattnet binds en del av tvättmedlet eller rengöringsmedlet till salterna. Därför behövs det mindre rengöringsmedel om salterna i vattnet tas bort, säger hon.

Däremot finns enligt Charlotta Turner inte vetenskapliga bevis för att det skulle fungera att få bort alla typer av smuts genom att använda enbart avjoniserat vatten.

– Eftersom vatten är ett polärt ämne kan det bara lösa upp andra polära ämnen. Det kan till exempel inte lösa upp opolära ämnen, som fetter. Men alla metoder som kan minska användandet av kemiska rengöringsmedel är viktiga för att skona miljön, säger hon.

Fem städtips för att skona dig och miljön:

1. Använd miljömärkta städprodukter.
2. Läs på om hur rengöringsmedlet ska användas. Innan du använder medlet ska du veta hur du ska skydda dig och miljön när du använder produkten.
3. Dosera rätt – även miljömärkta produkter påverkar miljön.
4. Blanda aldrig rengöringsmedel. De kemiska ämnena i produkterna kan reagera med varandra och skapa hälso- och miljörisker.
5. Om du måste använda städsprejer – spreja i en trasa istället för ut i luften för att minska mängden kemikalier du andas in.