Arbetsgivare är skyldiga att ha kontroll över vilka kemiska risker som finns på arbetsplatsen. Under två års tid har Arbetsmiljöverket inspekterat nära 3600 arbetsplatser runt om i landet för att undersöka hur arbetsgivarna hanterar farliga ämnen. På åtta av tio arbetsplatser finns brister.

Brister hos åtta av tio arbetsgivare

– Kemiska risker på jobbet kan orsaka både akuta besvär som frätskador och långsiktiga risker som cancer. Vi har hittat brister i hur man hanterar kemikalier hos 80 procent av arbetsgivarna. Men de flesta har åtgärdat bristerna efter att vi påpekat dem. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar när det gäller kemiska risker på jobbet. Ofta handlar det om okunskap, säger Elin Löfström-Engdahl, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Kemiska risker på jobbet kan orsaka både akuta besvär som frätskador och långsiktiga risker som cancer.

Elin Löfström-Engdahl

Verket har tittat på om arbetsgivarna har en förteckning över sina kemiska risker, om de har gjort riskbedömningar, om de har informerat sin personal om riskerna. Inom fastighetsservice har Arbetsmiljöverket gjort 432 inspektioner, och 78 procent av de inspekterade arbetsgivarna har fått krav på att åtgärda brister.

– Det handlar om städföretag, sanering, och de som sköter fastigheterna och grönområden. Inom de områdena används olika typer av kemikalier, som rengöringsmedel och bekämpningsmedel. Städare kommer ju också in på många olika typer av arbetsplatser. De kan städa i industrier där det kan finnas farliga ämnen som svetsrök, som är cancerframkallande, säger Elin Löfström-Engdahl.

Fastighets: ”Det är ett underbetyg”

Torbjörn Jonsson, ombudsman på Fastighets, är inte förvånad över att 78 procent av företagen inom fastighets- och städbranschen har brister i sin kemikaliehantering. Däremot är han förvånad över att andra inspekterade branscher ligger på ungefär samma nivå när det gäller brister i hur farliga ämnen hanteras. Arbetsmiljöverkets inspektörer har bland annat besökt hotell, restauranger, skolor, hälso- och sjukvård och bilverkstäder och alla branscher har brister på mellan 73 till 87 procent av arbetsplatserna.

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöombudsman på Fastighets.

– Att det är stora brister när det gäller kemikaliehantering inom våra branscher vet vi redan. Men att bristerna är så pass stora i samtliga inspekterade branscher är förvånande. Det är självklart allvarligt och ett underbetyg, säger Torbjörn Jonsson.

Utveckling mot färre farliga kemikalier inom städ

Enligt Torbjörn Jonsson skiljer sig riskerna åt mellan fastighets- och städbranschen. Inom städ har utvecklingen gått framåt och företagen satsar på att ställa om till mer hälso- och miljövänliga produkter. Inom fastighetsbranschen däremot beställer ofta fastighetsskötarna in kemikalier själva, och kontrollen är inte lika hård.

– Inom städ har andelen tunga kemikalier minskat drastiskt de senaste 20-30 åren. Däremot brister man ofta i riskbedömning och information till städarna i hur man ska hantera kemikalierna.

– När det gäller fastighetsbranschen är kontrollen över vilka kemikalier som används inte lika hård. Men å andra sidan är arbetsgivarna bättre på att hantera riskerna och har över lag bättre rutiner kring sin arbetsmiljö, säger Torbjörn Jonsson.

Hur hanterar din arbetsgivare kemikalier?

Mancy Darbo Skyddsombud på ISS Services

– Vi använder inte så mycket starka kemikalier när vi städar numera. Vi använder miljövänliga kemikalier, mikrodukar och renat vatten. Men jag städar ju på kontor och inte inom industrin, där kan problemen säkert vara större.

Bild: Kajsa Olsson

Tommy Holmbom Sanerare på Ringhals

– På Ringhals har vi hårda restriktioner kring alla kemikalier som används. Vi följer förstås de säkerhetsdatablad som finns för alla kemikalier och gör riskbedömningar för alla farliga ämnen. Att så många arbetsgivare har brister i sina riskbedömningar är allvarligt. Som sanerare vet jag att det är jätteviktigt att vara försiktig och ha respekt för alla risker kopplade till kemikalier.

Bild: Anna Ledin Wirén

Goitum Hagos Skyddsombud på Samhall

– Vi använder en hel del kemikalier när vi städar. Jag tycker att arbetsgivaren ger oss mycket utbildning kopplat till kemikalier. Men en sak som kan förbättras och som jag tagit upp med arbetsgivaren är att vi borde ha munskydd när vi använder olika typer av sprayer.

Bild: Kajsa Olsson