Förra året anmäldes 800 arbetssjukdomar av kemiska och biologiska orsaker och 200 arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro på grund av farliga ämnen, enligt Arbetsmiljöverkets statistik.

Frätskador och allergier är några av riskerna som finns. Forskningen visar att kemiska risker även leder till många arbetsrelaterade dödsfall, enligt myndigheten.

– Kemiska risker på jobbet är vanligare än man kan tro, därför är det viktigt att höja medvetandet om att de måste hanteras på ett säkert sätt. Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga risker i arbete så att ingen behöver utsättas i onödan, säger Elin Löfström-Engdahl, projektledare på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Drygt åtta av tio hade brister

Den inspektionsinsats som nu påbörjas görs inom ramen för en större EU-kampanj. Och det är andra året i rad som den här typen av inspektioner genomförs.

Fler än 80 procent hade brister

Förra årets inspektioner resulterade i att fler än åtta av tio arbetsplatser fick krav på att åtgärda brister i sin hantering av kemiska ämnen. 

Städområdet ska inspekteras

Inspektionerna görs bland annat inom städ och golv- och plattsättning, samt tillverkning, jord och skog, bilverkstäder, avfallshantering, hotell och restaurang, hälso- och sjukvård och skolor.

– Arbetsgivaren behöver ha koll på de kemiska risker som finns på arbetsplatsen. Vi kontrollerar att arbetsgivaren inventerar och dokumenterar, riskbedömer och informerar om de kemiska risker som finns. Alla på arbetsplatsen ska veta hur de ska jobba säkert. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt jobb, säger Elin Löfström-Engdahl.

Resultaten från inspektionerna av kemiska risker och farliga ämnen kommer att presenteras den 6 november.