Miljön är en av de största frågorna i städbranschen sedan många år tillbaka, enligt Emma Unevik, ordförande för Almega Städföretagen och vd för Stockholms Städsystem AB.

En viktig aspekt är att minska användandet av kemikalier genom att byta till andra sorters rengöringsmedel eller använda torra metoder oftare.

– Rent generellt handlar det om att göra en korrekt dosering oavsett om man använder kemikalier eller inte. Och för att man ska göra det krävs utbildning, ganska ofta, kanske en gång om året eftersom kunskaperna uppdateras, säger Emma Unevik.

Dialog och samarbete viktigt

I jobbet ingår att ta sig mellan olika kunder och där kan en effektiv planering som minskar resesträckorna göra nytta. 

– Miljöbilar är något som kommer mer och mer. Det gäller också för branschen att hålla sig uppdaterad om utvecklingen, det kommer mycket ny teknik hela tiden. Till exempel kan behållare som själva larmar när pappret är på väg att ta slut kan leda till mer effektiv användning av förbrukningsvaror.

Emma Unevik säger att man behöver ha bra dialog och nära samarbete med företag och leverantörer för att kunna använda den teknik man har nytta av.

Föra vidare lösningar till kunder

Det går också att påverka mängden plast som används och öka sopsorterandet genom att ha dialog med sina kundföretag.

– Nu är det mer populärt att ha en gemensam större sopkorg än att alla ska ha personlig vid sin plats, som ett sätt att spara plast. Många stora företag är i framkant med sådant och då kan vi som städbolag föra vidare sådana lösningar till våra kunder som är mindre företag, säger Emma Unevik.